An tIúr

An tOireachtas,
Gaeláras Mhic Ardghail,
Cnocán Phádraig Naofa,
6b Sráid an tSéipéil Uachtar,
An tIúr,
BT34 2DS.

Fón: +44 28 3025 7812
Facs: 
Ríomhphost: eolas@antoireachtas.ie