Buaiteoirí 2021

Cartlann | Comórtais Liteartha | An tOireachtas

COMÓRTAIS LITEARTHA AN OIREACHTAIS 2021
NA BUAITEOIRÍ
COMÓRTAIS LITEARTHA DON SCRÍBHNEOIR FÁSTA
 

COMÓRTAS A1: ÚRSCÉAL - FICSEAN LITEARTHA
An Chéad Duais: €3,000
Flaitheas Proinsias Mac a’Bhaird, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall


An Dara Duais: €1,000
El Thaddeus Ó Buachalla, Cloch na gCoillte, Co. Chorcaí


COMÓRTAS A2: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (9/10-12)
An Chéad Duais: €2,000
Croinicí Galachtacha Curiosity - Spluff Splaifeirtí agus Ionradh ar Marz Ré Ó Laighléis, Baile Uí Bhéacháin, Co. an Chláir

 

COMÓRTAS A3: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (13-15)
An Chéad Duais: €2,000
Scian Ghéar Áine Uí Fhoghlú, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge

An Dara Duais: €750
I mo chroí istigh Áine Ní Ghlinn, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath


COMÓRTAS A4: SAOTHAR PRÓIS 
Duais: €1,250
Seacht dTír Seacht dTeanga Diarmuid Johnson, An Dún Mór, Baile Átha Cliath

BUAIC-SAOTHAR PRÓIS NA BLIANA
Urraithe ag TG4
Duais: €3,000
Na Cócha Móra Mícheál Ó Siochrú, Lios na Groí, Co. Luimnigh


COMÓRTAS A5: ÁBHAR LÉITHEOIREACHTA DON FHOGHLAIMEOIR FÁSTA
An Chéad Duais: €2,000
Pluid Eoghan Mac Cormaic, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: €750
Fuadach an Linbh Íosa C E Ó hAodhagáin, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath

COMÓRTAS A6: CUR CHUN CINN NA GAEILGE
Maoinithe ag Conradh na Gaeilge
Duais: €1,000
An Óige & An Athbheochan Ríona Nic Congáil, Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath

 
COMÓRTAS A7: GEARRSCÉAL – DUAIS AN MHAOLÁNAIGH 
Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta
An Chéad Duais: €400
Peig sa Chathair Paul Hutchinson, An Fhrainc

An Dara Duais: €200
Malraid Beatha Dónal Ó Droighneáin, An Spidéal, Co. na Gaillimhe 


COMÓRTAS A8: SCÉAL DÍRITHE AR DHÉAGÓIRÍ
Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael
Duais: €500
Trí Sheans Alan Titley, Glasnaíon, Baile Átha Cliath


COMÓRTAS A9: Dán

Maoinithe ag Éigse Éireann
An Chéad Duais: €400
Na Prátaí Deireanacha Áine Ní Ghlinn, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath


COMÓRTAS A10: CNUASACH FILÍOCHTA
Duais: €1,250
Anfa Intinne Liam Mac Peaircín, Coláiste Mhuire Gan Smál, Co. Luimnigh
 

COMÓRTAS A11: AISTE INNEALTÓIREACHTA
An Chéad Duais: €1,000
Nuálaithe agus a n-Aghaidh Rompu Helen Ó Murchú, Cill Fhionntain, Baile Átha Cliath 13

 
COMÓRTAS A12: DRÁMA AONGHNÍMH
Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta
Duais: €600
Cosaint Fionnuala Ní Fhlatharta, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
 

COMÓRTAS A13: COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN AOIDH UÍ RUAIRC
Maoinithe ag an gCumann Scoildrámaíochta agus Oireachtas na Gaeilge
Duaischiste: €1,200

ROINN A
An Chéad Duais: €400
Luaithríona Áine Ní Ghlinn, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath

ROINN B
An Chéad Duais: €400
Díoltas na Sí Siobhán Ní Mhuimhneacháin, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

ROINN C
An Chéad Duais: €400
Bó na Leathaghairce Tomás P Ó Ceilleachair, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge
 

COMÓRTAS A14: SAOTHAR SPIORADÁLTACHA / CREIDIMH / ÁBHAR MARANA
Maoinithe ag Timire – Foilseacháin Ábhair Spioradálta
Duais: €750
Deichniúr Choilmcille Tadhg Ó Dúshláine, Droim Rí, Co. na Mí


COMÓRTAIS LITEARTHA DON SCRÍBHNEOIR ÓG

COMÓRTAS B2: AISTE – ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael
An Chéad Duais: €300
An tAthair Seán Ó Gallchóir Conor Ó Gallachóir, Gort a’ Choirce, Co. Dhún na nGall
 

COMÓRTAS B3: IRISEOIREACHT - ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Comhar Óg
An Chéad Duais: €200
Paddy ‘Varnish’ - Varian: Saor Cloiche & Trodaí na Saoirse Grace de Búrca, Tuaim, Co. na Gaillimhe


An Dara Duais: €100
Mo Bhaile Fearainn: Ard na Caithne na Gréige Sibéal Ní Shéaghdha, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí

 
COMÓRTAS B4: IRISEOIREACHT - ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Gaeltacht UCD, Ionad Domhanda don Teanga agus don Chultúr
An Chéad Duais: €200
Tábhacht na Fiontraíochta don Óige Liam Ó hÓgáin, Dún Chaoin, Co. Chiarraí


COMÓRTAS B5: SCÉAL – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag cara leis an Oireachtas.
An Chéad Duais: €200 
An Comisinéir Gramadaí Amhlaoibh Ó Síocháin Ó Beoláin, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí

An Dara Duais: €100
Athrú Tobann Fionnán Ó Baoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath


COMÓRTAS B6: SCÉAL – ROINN B (FAOI 21)

An Chéad Duais: €200
Toirtín Éadaoin Ní Dhomhnaill, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: €100
Imeall na Coille Aifric Ní Scolaí, Indreabhán, Co. na Gaillimhe


COMÓRTAS B7: DÁN – ROINN A (FAOI 16)
An Chéad Duais: €200
An Chaora Amhlaoibh Ó Síocháin Ó Beoláin, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí


COMÓRTAS B8: DÁN – ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
An Chéad Duais: €300
Tuar na hAimsire Gormfhlaith Ní Shíocháin Ní Bheoláin, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí


An Dara Duais: €200
An Préachán Méabh Ní Chonaill, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí


COMÓRTAS C1: GREANNÁN (RANG 3 - Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta)
Maoinithe ag Gaeloideachas
An Chéad Duais: €75 & Teastas
Coiníní sa Spás Danu Ní Bhaoighill & Torin Ó Baoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath

 

COMÓRTAS C2: GREANNÁN (RANG 4 - Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta)
Maoinithe ag Gaeloideachas
An Chéad Duais: €75 & Teastas
An Bhábhóg Beo Sadhbh O'Rourke & Aisling Ní Dhonnchadha, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: €50 & Teastas
Dhá Mhadra Fiáin Oscar Ó Tuairisg & Mártan Ó Cualáin, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe
 

COMÓRTAS C3: GREANNÁN (RANG 5 - Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta)
Maoinithe ag Gaeloideachas
An Chéad Duais: €75 & Teastas
Arán go dtí Spás Anna Ní Airt, An tInbhear Mór, Co. Chill Mhantáin

An Dara Duais: €50 & Teastas
Fuisín agus an Meaisín Manus Ó Baoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath
 
COMÓRTAS C5: SCRIPT GHEARRSCANNÁIN NÓ GREANNÁN (Bliain 1,2,3 - Iarbhunscoileanna Lán Ghaeilge & Gaeltachta)
Maoinithe ag Gaeloideachas
An Chéad Duais: €150 & Teastas
Peileadóir Páid Fionnán Ó Baoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath