Baineann An tOireachtas úsáid as fianáin ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa 'Pholasaí Príobháideachais' seo.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Youtube (Hosting Video Platform by Google Inc.)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Vimeo (Hosting Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Google Ads (Advertisement Delivery Network)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Dailymotion (Hosted Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Facebook & Instagram (Social Media)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.

Bainisteoir Tionscadal

Folúntais || An tOireachtas

FOLÚNTAS: Bainisteoir Tionscadal
TUARASTAL: *€55,996 - €70,522 (Ciorclán 01/2024; GRÁD ARDOIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN) 
*Beidh an té a cheapfar ag tosú ag pointe 1 den scála
LÁTHAIR OIBRE: Gaillimh nó Baile Átha Cliath
TRÉIMSHE: Conradh 3 bliana agus gabhann tréimhse promhaidh sé (6) mhí leis.

CEANNEAGRAÍOCHT uile-Éireann is ea An tOireachtas atá ag feidhmiú sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán”. Beidh an té a cheapfar mar BAINISTEOIR TIONSCADAL freagrach as cur i gcrích Phlean Gréasán na heagraíochta agus ina b(h)all d’fhoireann bheag, chruthaitheach, thiomanta. Is é príomhsprioc an Phlean Gréasán ná seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine ar mian leo a bheith rannpháirteach in imeachtaí éagsúla sóisialta, siamsa agus áineasa trí Ghaeilge.   

PRÍOMHFHREAGRACHTAÍ

 • Plean Gréasán na hEagraíochta a chur i bhfeidhm;
 • Clár Imeachtaí Siamsa / Sainspéise chomh maith le Turais / Camchuairteanna a leagan amach agus a stiúradh;
 • Straitéis Margaíochta a ullmhú & a chur i bhfeidhm;
 • Clár Taighde & Aiseolais a bhainistiú;
 • Dea-chaidreamh agus cumarsáid éifeachtach le hinstitiúidí na hearnála poiblí, leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara eile a dheimhniú agus a fhorbairt;
 • Feachtais i dtaca le leathnú labhairt na Gaeilge a bhunú agus a stiúradh go tráthrialta
 • Faisnéis cothrom le dáta a bhailiú maidir leis an bpobal ar a bhfuilimid ag freastal orthu (suirbhéanna/aiseolas/moltaí);
 • Buiséad a bhainistiú;
 • Tuairiscí tráthrialta a chur ar fáil maidir le cur i gcrích chuspóirí an Phlean Gréasán; &
 • Dualgais eile de réir mar is gá.

RIACHTANAIS DON PHOST

 • Sárscileanna ceannaireachta, bainistíochta, eagrúcháin agus cumarsáide mar aon le pearsantacht spreagúil, ceannródaíoch;
 • Eolas ar an earnáil phoiblí, ar ghníomhaireachtaí stáit agus ar pháirtithe leasmhara eile;
 • Ardchaighdeán scríofa agus labhartha i nGaeilge agus i mBéarla;
 • Súil ghéar anailíseach i mbun oibre; &
 • Muiníneach, tiomanta agus ábalta baill foirne agus oibrithe deonacha a bhainistiú.


INMHIANAITHE

 • Taithí ar Bhainistiú Foirne;
 • Taithí Margaíochta; &
 • Cáilíocht Cumarsáide

Tugtar an méid seo thuas mar threoir ghinearálta ar chúraimí agus fhreagrachtaí. Ní gá gur cur síos iomlán é ar dhualgais uile an phoist.

Is fostóir comhionannas é An tOireachtas agus is í an Ghaeilge teanga oibre na Ceanneagraíochta.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh Déardaoin, 6 Meitheamh 2024, chuig: poist@antoireachtas.ie