Baineann An tOireachtas úsáid as fianáin ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa 'Pholasaí Príobháideachais' seo.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Youtube (Hosting Video Platform by Google Inc.)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Vimeo (Hosting Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Google Ads (Advertisement Delivery Network)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Dailymotion (Hosted Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Facebook & Instagram (Social Media)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.

Oifigeach Idirchaidrimh & Feasachta

Folúntais || An tOireachtas

FOLÚNTAS: Oifigeach Idirchaidrimh & Feasachta
TUARASTAL: *€35,687 - €58,251 (Ciorclán 01/2024; GRÁD OIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN)
*Beidh an té a cheapfar ag tosú ag pointe 1 den scála
LÁTHAIR OIBRE: Gaillimh nó Baile Átha Cliath
TRÉIMSHE: Conradh 3 bliana agus gabhann tréimhse promhaidh sé (6) mhí leis.

CEANNEAGRAÍOCHT uile-Éireann is ea An tOireachtas atá ag feidhmiú sa mhór-réimse 'Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán'. Beidh an té a cheapfar mar OIFIGEACH IDIRCHAIDRIMH & FEASACHTA lárnach i gcur i gcrích Phlean Gréasán na heagraíochta.  Is é príomhsprioc an Phlean Gréasán ná deiseanna a chur ar fáil do dhaoine ar mian leo a bheith rannpháirteach in imeachtaí éagsúla sóisialta, siamsa agus áineasa trí Ghaeilge. 

PRÍOMHFHREAGRACHTAÍ

 • Sraith imeachtaí sóisialta, siamsa agus áineasa trí Ghaeilge a reáchtáil chun freastal ar ghréasáin Ghaeilge;
 • Clár Ballraíochta Gréasáin a fhorbairt agus a chur i gcrích;
 • Córais teagmhála agus aiseolais le baill chláraithe a fheidhmiú agus ballraíocht úr a spreagadh;
 • Nuachtlitreacha, feasacháin ócáideacha agus míreanna eolas i leith imeachtaí Gaeilge in Éirinn agus thar lear a eisiúint go rialta;
 • Tionscnaimh spreagtha rannpháirtíochta a reáchtáil;
 • Ábhar poiblíochta agus margaíochta a chruthú agus a eisiúint;
 • Tuairiscí rialta a chur ar fáil maidir le dul chun cinn; &
 • Dualgais eile de réir mar is gá.

RIACHTANAIS DON PHOST

 • Sárscileanna eagrúcháin agus cumarsáide;
 • Ardchaighdeán scríofa agus labhartha i nGaeilge agus i mBéarla;
 • Muiníneach, tiomanta agus ábalta feidhmiú go maith mar bhall d’fhoireann bheag;
 • A bheith in ann oibriú de réir amspriocanna teanna; &
 • Cur chuige cruthaitheach agus spreagúil i mbun oibre.

INMHIANAITHE

 • Taithí ar chruthú ábhar d’ardáin ilmheáin;
 • Cáilíocht gnó / margaíochta; &
 • Taithí ar reáchtáil imeachtaí.

Tugtar an méid seo thuas mar threoir ghinearálta ar chúraimí agus fhreagrachtaí. Ní gá gur cur síos iomlán é ar dhualgais uile an phoist.

Is fostóir comhionannais é An tOireachtas agus is í an Ghaeilge teanga oibre na heagraíochta.

Seol iarratas mar aon le CV, roimh Déardaoin, 6 Meitheamh 2024, chuig: poist@antoireachtas.ie