Donncha Ó Murchú

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Rugadh agus tógadh Donncha Ó Murchú i gCill Mochuda, i gContae Bhaile Átha Cliath. Chuaigh sé chuig Coláiste Eoin don mheánscoil agus ina dhiaidh sin, bhain sé céim sa Ghaelainn agus sa stair amach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.

Tá an Ghaelainn fite fuaite ina shaol oibre ó d'fhág sé an mheánscoil. Chaith sé bliain nó dhó ag múineadh na teanga agus ansin sa bhliain 2018, bhailigh sé leis go Montana, in iarthuaisceart Mheiriceá, leis an gcultúr Gaelach a spreagadh i measc an phobail. Ar fhilleadh abhaile dó, ceapadh é mar Chomhordaitheoir ar na Meáin Shóisialta le Molscéal, i mBaile na hAbhann. Ag deireadh na bliana seo caite, thosaigh sé ag obair mar láithreoir aimsire agus leanúnachais le TG4 agus tá sé i mbun na ceirde sin go fóill!

Tá spéis mhór aige i gcúrsaí spóirt, san iomáint agus sa rothaíocht ach go háirithe, agus cé gur tógadh sa chathair é, deir sé go mbeidh sé ag cur faoi ar chósta an Atlantaigh go deo! 

CHUN VÓTÁIL AR SON Donncha Ó Murchú
téacsáil GRADAM1

chuig 51500 ó Phoblacht na hÉireann, ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór.

Dúnfar na línte vótála do Réalta Óg na Bliana Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair 2021 ag meánlae.

Tá gnáth tháillí líonra i bhfeidhm. D'fhéadfadh difríocht a bheith idir chostas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.

Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Soláthraí Seirbhíse: Púca.