Máire Bríd Ní Chualáin

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Céimí cumarsáide de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, í Máire-Bríd Ní Chualáin agus tá sí le RTÉ Raidió na Gaeltachta ó 2014, tráth ar thosaigh sí ag obair leis an gclár Iris Aniar. Ó shin i leith d’oibrigh sí ar réimse leathan clár, ina measc, cláir nuachta agus cúrsaí reatha, cláir faisnéise, cláir ceoil agus siamsaíochta, chomh maith le cláir irise de chuid an stáisiúin.  Tá tuairisciú déanta aici do chláir éagsúla ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus do 7Lá ar TG4 freisin.  

Baineann sí an-sult as a cuid oibre. Is i seomra nuachta RTÉ Raidió na Gaeltachta is mó a bhíonn sí lonnaithe anois agus bíonn sí le cloisteáil ag léamh na nuachta ar an stáisiún sin chomh maith le stáisiúin RTÉ Radio 1 agus RTÉ 2 FM.  Tá an-suim aici i gcúrsaí reatha, go háirithe saol na Gaeilge agus na Gaeltachta. 

Nuair a bhíonn sí saor ón obair, is maith léi dul chuig ranganna aclaíochta i Spórtlann Naomh Anna agus is breá léi a bheith amuigh faoin aer ag amhránaíocht agus ag aisteoireacht. 

 

CHUN VÓTÁIL AR SON MÁIRE-BRÍD NÍ CHUALÁIN
téacsáil GRADAM1

chuig 51500 ó Phoblacht na hÉireann, ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór.

Tá gnáth tháillí líonra i bhfeidhm. D'fhéadfadh difríocht a bheith idir chostas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 13 Deireadh Fómhair 2020.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Soláthraí Seirbhíse: Púca.