Maud Keane

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Is craoltóir cumasach í Maud Keane a thosaigh ag craoladh agus ag láithriú cláracha raidió trí Ghaeilge i mbliana. Is mac léinn í in Ollscoil Luimní agus chaith sí 6 mhí ar thaithí oibre le Raidió Rí-Rá.

Le linn an ama sin, chuir sí clár raidió laethúil i láthair ar Raidió Rí-Rá agus chuaigh sí go mór i bhfeidhm ar éisteoirí óga an stáisiúin. Tá stíl faoi leith aici ar an raidió agus níl aon cheist faoi ach gur láithreoir cumasach í le todhchaí sna meáin.

Chomh maith leis sin, rinne Maud go leor oibre le BLOC TG4 agus tá go leor físeán atá déanta aici le feiceáil ar ardáin BLOC anois. Tá Maud díreach ag tosú amach sna meáin ach chuaigh sí go mór i bheidhm ar gach duine a bhí ag obair léi i mbliana. Tá sí paiseanta faoin nGaeilge agus is breá léi an teanga a chur chun cinn ar na meáin.


CHUN VÓTÁIL AR SON
Maud Keane
téacsáil GRADAM5

chuig 51500 ó Phoblacht na hÉireann, ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór.

Dúnfar na línte vótála do Réalta Óg na Bliana Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair 2021 ag meánlae.

Tá gnáth tháillí líonra i bhfeidhm. D'fhéadfadh difríocht a bheith idir chostas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.

Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Soláthraí Seirbhíse: Púca.