Na Gael Marys

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Tríréad saineolach gealgháireach iad Na Gael Marys, Rosie McNally, Caoimhe Walsh agus Courteney Boyle – spéirmhná galánta, grástúla a bhfuil teacht i láthair bríomhar, snasta acu.  Sa tsraith teilifíse a bhí acu ar BBC 2, chuir siad rompu cabhair agus comhairle a leasa a chur ar fhir a tháinig chucu ag iarraidh treorach uathu le borradh a chur faoin ngrá agus faoin rómáns ina saol. 

Ach cé hiad na Marys?

Duine díreach, ionraic, réadúil í Rosie, rian den gháire ina súile i gcónaí, agus claonadh aici a bheith i gcónaí ag iarraidh cuidiú le daoine.  

Rómánsaí amach is amach í Courteney, feistithe agus cóirithe go pointeáilte i dtólamh, agus croí mór oscailte aici.

Stíl agus faisean is ansa le Caoimhe, sin agus a bheith i gcuideachta a cuid cairde uile, Na Marys eile ina measc.

Bhí misean tábhachtach ag Na Marys.  Bheartaigh siad, i dteannta a chéile, a gcuid scileanna agus a gcuid cumhachtaí speisialta a úsáid ar son leasa fhir na tíre, ag tabhairt cluas éisteachta dá gcuid fadhbanna, ag soláthar comhairle dóibh agus ag tabhairt ardú meanma dóibh - le spraoi agus gáire ag an am chéanna.

 

CHUN VÓTÁIL AR SON NA GAEL MARYS
téacsáil GRADAM4

chuig 51500 ó Phoblacht na hÉireann, ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór.

Tá gnáth tháillí líonra i bhfeidhm. D'fhéadfadh difríocht a bheith idir chostas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 13 Deireadh Fómhair 2020.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Soláthraí Seirbhíse: Púca.