Póilín Nic Géidigh

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Tá Póilín ag obair mar Chlár Reachtaire le RTÉ Raidió na Gaeltachta sna Doirí Beaga, áit a mbíonn sí le cloisteáil ar Nuacht an Tuaiscirt agus ar mhíreanna cultúir agus teilifíse ar an chlár Bladhaire.

Conallach ó dhúchas, bhain Póilín bunchéim amach sa Dearadh Grafach in Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath anuraidh agus i mbliana bhain sí céim mháistreachta amach i gCleachtas Gairmiúil sna Meáin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.   Tá seal caite aici fosta ag obair mar iriseoir agus mar ghrianghrafadóir leis an iris, NÓS.

Bíonn Póilín iontach gníomhach ar na meáin shóisialta agus is ball í den ghrúpa An Ghaeltokt ar an ardán TikTok.  Le linn na dianghlasála thosaigh sí ag cruthú míreanna do ‘Cúla 4 ar Scoil’ agus ‘Campa Cúla 4’, agus tá scannánaíocht déanta aici anois ar chlár nua teilifíse faoi chúrsaí timpeallachta do pháistí le Comhlacht Léiriúcháin Fíbín.

 

CHUN VÓTÁIL AR SON PÓILÍN NIC GÉIDIGH
téacsáil GRADAM5

chuig 51500 ó Phoblacht na hÉireann, ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór.

Tá gnáth tháillí líonra i bhfeidhm. D'fhéadfadh difríocht a bheith idir chostas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 13 Deireadh Fómhair 2020.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Soláthraí Seirbhíse: Púca.