Sinéad Ní Scolaí

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Is láithreoir raidió, podchraoltóir agus cruthaitheoir digiteach í Sinéad Ní Scolaí as Tamhlacht i mBaile Átha Cliath. Cuireann sí clár ceoil, An Meascán Milis, i láthair gach Satharn ar Raidió na Life, clár a dhéanann céiliúradh ar go leor seanraí ceoil. Tá sí mar chuid de phainéal ar an gclár cainte Meon na mBan chomh maith, ardán a thugann deis do mhná cursaí an tsaoil a phlé ó dhearcadh na mban.

Is cruthaitheoir digiteach í Sinéad leis na Gaelgals, grúpa cairde a bhí mar bhaill de Chuallacht Cholmcille in Ollscoil Mhá Nuad agus atá ag cruthú ábhair as Gaeilge anois ar na meáin shóisialta agus ag eagrú ócáidí (go fíorúil le bliain anuas) do phobal na Gaeilge. Seoladh podchraoladh seachtainiúil ‘Podchraoladh na Gaelgals’ i mí na Samhna 2020 ar Raidió Rí-Rá agus seolfar an dara sraith go luath. Ina theannta sin, chruthaigh sí ábhair do BBC Gaeilge, RTE2FM agus Bloc TG4 le linn na bliana seo.

Faoi láthair, is mac léinn iarchéime í Sinéad i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Tá sí ag déanamh staidéir ar Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge go lán aimseartha don bhliain acadúil seo.


CHUN VÓTÁIL AR SON
Sinéad Ní Scolaí
téacsáil GRADAM3

chuig 51500 ó Phoblacht na hÉireann, ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór.

Dúnfar na línte vótála do Réalta Óg na Bliana Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair 2021 ag meánlae.

Tá gnáth tháillí líonra i bhfeidhm. D'fhéadfadh difríocht a bheith idir chostas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.

Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Soláthraí Seirbhíse: Púca.