Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

Is comórtais iad seo atá dírithe go príomha ar fhoilsitheoirí leabhar Gaeilge cé go mbronnfar duais ar údar na nduaisiarrachtaí agus i gcás Gradam Réics Carló, ar ealaíontóir an leabhair chomh maith.

Gradam Uí Shúilleabháin
Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta
Duais don fhoilsitheoir: €5,000
Duais don údar: €2,500

Gradam Réics Carló
Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg
Duais don fhoilsitheoir: €5,000
Duais don údar: €1,250
Duais don ealaíontóir: €1,250

Gradam de Bhaldraithe
Leabhar Gaeilge na Bliana, aistrithe ó theanga Eile
Duais don fhoilsitheoir: €1,500
Duais don aistritheoir: €500

Roghnófar na buaic-shaothair de réir na gcritéar seo a leanas: fiúntas an ábhair; caighdeán na Gaeilge; dearadh an leabhair, ag áireamh téacs, clúdach, léaráidí agus dea-chleachtas foilsitheoireachta; caighdeán táirgeachta; agus mar a fhreastalaíonn an leabhar ar riachtanais an mhargaidh léitheoireachta.

Foilseofar an trí ghearrliosta i mí Lúnasa agus fógrófar buaiteoirí na ngradam i mí Dheireadh Fómhair. Bronnfar duaischiste iomlán de €17,000.

Is féidir iontráil a dhéanamh ar líne anseo nó cóip crua den fhoirm iontrála a sheoladh chuig: Na Gradaim Fhoilsitheoireachta 2021, An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 VH98.

Is é Déardaoin, 8 Iúil 2021, an spriocdháta iontrála.

Fógairt Bhuaiteoirí na nGradam Foilsitheoireachta 2020
& Seoladh Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge