Charlie agus Monarcha na Seacláide

Gradam Uí Shuilleabháin | Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

ACHOIMRE

Níl Willy Wonka - ná an taobh istigh dá mhonarcha iontach seacláide feicthe ag aon duine le blianta fada. Nuair a fhógraíonn sé comórtas ina dtabharfar buaiteoirí na gcúig thicéad órga ar thuras sa mhonarcha, tá tír is talamh ag iarraidh teacht ar na ticéid!

ÚDAR: Roald Dahl

Tá an t-údar Sasanach Roald Dahl (1916 - 1990) ar cheann de na scríbhneoirí do léitheoirí óga is mó cáil air agus is mó a aistrítear. Tá a chuid leabhar ar fáil sna scórtha teanga.

AISTRITHEOIR: Niamh Ní Argáin

Rugadh Niamh Ní Argáin i nGaillimh i 1998, agus is sna Forbacha i nGaeltacht Chois Fharraige a tógadh í. D’fhreastail sí ar Ollscoil na hÉireann Gaillimh, áit a ndearna sí staidéar ar an drámaíocht chomh maith le taighde ar an aistriúchán agus ar an litríocht don aos óg.

Bhain sí céim amach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, chomh maith le M.A. sa Nua-Ghaeilge, agus iarchéim san oideachas i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste.  Chaith Niamh tréimhse ag obair i scoileanna de gach cineál, agus tá cur amach ar leith aici ar an oideachas speisialta agus ar an scolaíocht Steiner. Tá grá mór aici do leabhair agus d'ealaíon do pháistí, agus bíonn sí de shíor ag lorg bealaí nua chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc na n-óg.

Údar