Liam Ó Flaithearta: Rogha Scéalta

Gradam Uí Shuilleabháin | Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

FOILSITHEOIR: Cló Iar-Chonnacht
AISTRITHEOIR: Micheál Ó Conghaile

Achoimre Leabhair
Cnuasach de 33 gearrscéal leis an scríbhneoir iomráiteach, Liam Ó Flaithearta (1896–1984) atá sa leabhar seo.  Rinne Micheál Ó Conghaile a rogha féin de scoth na ngearrscéalta a aistriú go paiteanta go Gaeilge.  Tá an-fhairsinge téamaí cíortha sna gearrscéalta sin, ina measc, cruas agus ainnis shaol na n-oileánach in Éirinn, ról na mban sa tsochaí sin, dearcadh suaithinseach Uí Fhlaithearta ar an gcléir agus ar an eaglais Chaitliceach, agus an spéis thar na bearta sa dúlra agus sa nádúr.

Aistritheoir
As Inis Treabhair i nGaeltacht Chonamara ó dhúchas do Mhicheál Ó Conghaile ach tá sé ina chónaí in Indreabhán anois le blianta fada. Tá sé aitheanta mar dhuine de phríomhscríbhneoirí próis na Gaeilge. Bhunaigh sé Cló Iar-Chonnacht, comhlacht foilsitheoireachta litríochta agus ceoil [www.cic.ie], sa bhliain 1985. Is mar scríbhneoir cruthaitheach is mó aithne air, go háirithe ó foilsíodh a dhara cnuasach gearrscéalta An Fear a Phléasc (1997), an t-úrscéal Sna Fir (2000) a bhí ar ghearrliosta Dhuais Liteartha The Irish Times, an nóibhille Seachrán Jeaic Sheáin Johnny (2002), agus An Fear nach nDéanann Gáire (2003). Bronnadh Duais Fhoras na Gaeilge ag Seachtain na Scríbhneoirí ar an saothar sin mar aon le Duais Chomórtas Cuimhneacháin Dhonncha Uí Chéilleachair ag an Oireachtas. I measc na nduaiseanna eile atá buaite aige tá Duais Ionadaíochta an Choimisiúin Eorpaigh/Anois 1995, Duais Litríochta Hennessy 1997, Duais an Bhuitléaraigh 1997 chomh maith le breis agus scór duais Oireachtais.

Údar