Tinte na Farraige Duibhe

Gradam Uí Shuilleabháin | Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

FOILSITHEOIR: Leabhar Breac
AISTRITHEOIR: Eoin P. Ó Murchú 

Achoimre Leabhair
Aistriúchán ón nGaidhlig is ea an t-úrscéal ficsin eolaíochta Tinte na Farraige Duibhe (Air Cuan Dubh Drilseach, Clár, 2013). Scéal faoi bheirt ar a dteitheadh ó Roghail, gealach bheag amach ón bpláinéad dearg Na Hasta. Éalaíonn siad i spáslong lastais agus an crogall daonna, an Sáirsint Raithdead, ar a dtóir. Ach amach rompu tá namhaid níos mó agus níos measa agus gan fhios di féin, tá rún á cheilt ag Ríosa a tharraingeoidh fórsaí uile an Oilc sa mhullach orthu.

Is é seo an chéad úrscéal ficsean eolaíochta lánfhada a scríobhadh do dhaoine fásta i nGaeilge. Ghnóthaigh an leabhar seo gradam an First Book of the Year do Tim Armstrong ón Saltire Society sa bhliain 2013.

Aistritheoir
Aistritheoir agus scríbhneoir é Eoin P. Ó Murchú agus is i gcathair Bhaile Átha Cliath atá cónaí air. Is í Tinte na Farraige Duibhe an chéad aistriúchán leis atá foilsithe, aistriúchán ó Ghaeilge na hAlban. Foilsíodh gearrscéalta, filíocht agus ailt dá chuid i bhfoilseacháin éagsúla. Tá sé i mbun dochtúireachta faoi láthair in Ollscoil Mhá Nuad agus é ag plé le heagar a chur ar leagan Gaeilge de Uiliséas. Eagraíonn sé an oíche ghrinn agus siamsaíochta GaelGÁIRÍ, agus bíonn físeáin ghrinn, léirmheastóireachta agus eile dá chuid á gcrochadh go rialta ar líne aige.

Údar