Mé Suibhne

Gradam Uí Shuilleabháin | Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

FOILSITHEOIR: Leabhar Breac
ÚDAR: Feargal Ó Béarra

Achoimre Leabhair
Athinsint ar Buile Shuibhne atá sa leabhar seo, téacs a cumadh go gairid tar éis 1200 ina gcloistear guth sainiúil suaithinseach na hindibhide – ábhar suntais sa mhéid agus go raibh sé roinnt céadta bliain chun cinn ar an Renaissance, tráth a raibh a leithid le sonrú sa gcuid eile de litríocht na hEorpa. Sa leabhar seo, tá athchóiriú déanta ag Feargal Ó Béarra ar cheann de mhórscéalta na hÉireann agus na hEorpa. Scéal faoin ngalar intinne, faoi mhaslú na hEaglaise, faoi chás íogair an duine. Scéal ina bhfuil na seacht dtéamaí uilíocha: an grá, an ghruaim, an duairceas, an suairceas, an t-aiféala, an maithiúnas, agus an slánú.

Údar
Coisfharraigeach de dhúchas Mhaigh Eo é Feargal Ó Béarra.  Is i nGaillimh  agus sa Ghearmáin a rinne sé léann agus tá tréimhsí́ caite aige i mbun taighde agus teagaisc sa Ghearmáin, san Iorua, sna Stáit Aontaithe, i gCeanada, agus in Éirinn. Is sa Bheilg atá sé ag cur faoi anois, agus é i mbun aistriúcháin i gComhairle an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil.  Le blianta beaga anuas, tá athchóiriú déanta ag an mBéarrach ar phéire de sheanscéalta móra na Gaeilge, Tromdhámh Guaire agus Buile Shuibhne. Bhain sé Gradam Uí Shúilleabháin 2019, Leabhar na Bliana don léitheoir fásta, amach leis An Tromdhámh, agus bhí an leabhar céanna ar ghearrliosta Ghradam An Post Irish Book Awards na bliana sin.

Údar