Próiseas Iontrála & Moltóireachta

Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

Gradam Uí Shúilleabháin
     1. Leabhair i nGaeilge a foilsíodh sa tréimhse, 9 Iúil 2020 – 8 Iúil 2021 amháin atá incháilithe
         le hiontráil sa chomórtas seo.
     2. Ní ghlacfar le comheagráin.
     3. Ní ghlacfar le haistriúcháin.

 Gradam Réics Carló
     1. Leabhair do dhaoine óga suas go dtí 15 bliana d’aois, i nGaeilge agus a foilsíodh sa
         tréimhse, 9 Iúil 2020 – 8 Iúil 2021 amháin atá incháilithe le hiontráil sa chomórtas seo.
     2. Ní ghlacfar le comheagráin.
     3. Ní ghlacfar le haistriúcháin.

Gradam de Bhaldraithe
     1. Leabhair atá aistrithe go Gaeilge agus a foilsíodh sa tréimhse, 9 Iúil 2020 – 8 Iúil 2021
         amháin atá incháilithe le hiontráil sa chomórtas seo.
     2. Glacfar le haistriúcháin ó theanga eile ar bith, Béarla san áireamh. 

An Critéir Mharcála
Déanfar moltóireacht ar an gcritéir seo a leanas don trí ghradam:

     1. Fiúntas an Ábhair;
     2. Caighdeán na Gaeilge;
     3. Dearadh an leabhair, ag áireamh téacs, clúdach, léaráidí agus dea-chleachtas
         foilsitheoireachta;
     4. Caighdeán táirgeachta; agus
     5. An chaoi a fhreastalaíonn an leabhar ar riachtanais an mhargaidh léitheoireachta.

Is féidir iontráil a dhéanamh ar líne anseo nó cóip crua den fhoirm iontrála a sheoladh chuig: Na Gradaim Fhoilsitheoireachta 2021, An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 VH98.

Is é Déardaoin, 8 Iúil 2021, an spriocdháta iontrála.