Próiseas Iontrála & Moltóireachta

Gradaim Fhoilsitheoireachta | An tOireachtas

Gradam Uí Shúilleabháin
     1. Leabhair i nGaeilge a foilsíodh sa tréimhse, 9 Iúil 2019 – 8 Iúil 2020 amháin atá incháilithe
         le hiontráil sa chomótas seo.
     2. Ní ghlacfar le comheagráin.
     3. Ní ghlacfar le haistriúcháin.

 Gradam Réics Carló
     1. Leabhair do dhaoine óga suas go dtí 15 bliana d’aois, i nGaeilge agus a foilsíodh sa
         tréimhse, 9 Iúil 2019 – 8 Iúil 2020 amháin atá incháilithe le hiontráil sa chomótas seo.
     2. Ní ghlacfar le comheagráin.
     3. Ní ghlacfar le haistriúcháin.

Gradam de Bhaldraithe
     1. Leabhair atá aistrithe go Gaeilge agus a foilsíodh sa tréimhse, 9 Iúil 2019 – 8 Iúil 2020
         amháin atá incháilithe le hiontráil sa chomótas seo.
     2. Glacfar le haistriúcháin ó theanga eile ar bith, Béarla san áireamh. 

An Critéir Mharcála
Déanfar moltóireacht ar an gcritéir seo a leanas don trí ghradam:

     1. Fiúntas an Ábhair;
     2. Caighdeán na Gaeilge;
     3. Dearadh an leabhair, ag áireamh téacs, clúdach, léaráidí agus dea-chleachtas
         foilsitheoireachta;
     4. Caighdeán táirgeachta; agus
     5. An chaoi a fhreastalaíonn an leabhar ar riachtanais an mhargaidh léitheoireachta.

Is féidir an fhoirm iontrála a íoslódáil anseo.