Meitheal Áitiúil | An tOireachtas

I mbliana, ní raibh deis againn Féastaí Sráide a reáchtáil ach fós féin bhí muid ábalta pobail agus comharsana a thabhairt le chéile.

Chuir muid tús le tionscamh nua, An Meitheal Áitiúil, i gcomhpháirt le Féasta Sráide. Táimid ag cabhrú le pobail ar fud an oileáin trí thacaíocht agus seirbhísí a thabhairt do dhaoine atá i mbaol le linn na pandéime COVID-19. Cruthaíodh An Meitheal Áitiúil le cinntiú nár mhothaigh duine ar bith tréigthe in a bpobal féin agus le pobail a láidriú agus a spreagadh.

Is deis í seo ár bpobal a thógáil agus a chinntiú go bhfuil tacaíocht acu agus go bhfuil nasc idir chomharsana á neartú an t-am ar fad. Táimid tar éis gréasán d’oibrithe deonacha agus comharsana a chur le chéile. D’oibrigh siad go crua, sholáthraigh siad bia, leigheas agus breoslaigh do dhaoine agus rinne siad fabhair riachtanacha do dhaoine ina bpobail le linn na pandéime agus tá an obair fós ag dul ar aghaidh!!

Más maith leat do ghrúpa a chlárú linn, téigh i dteagmháil le Bróna Ní Eachaidh ag brona@antoireachtas.ie

Má tá Meitheal Áitiúil i do cheantar, is fiú go mór teagmháil a dhéanamh leo agus a bheith rannpháirteach i do phobal féin. Is iad seo a leanas na grúpaí atá cláraithe go dtí seo:

Ainm an Ghrúpa: Sos Lóin
Teagmhálaí: John Ó Ríordáin
Ríomhphostthesraid@gmail.com
Ceantar: Baile Uí Mhaoláin, Corcaigh

Ainm an Ghrúpa: Forbairt Pobail Maigh Cuilinn  (Meitheal Áitiúil & Tae ag a Trí)
Teagmhálaí: Julie Anne Brown & Ándrea Tighe 
Ríomhphost: gaeilgemhaighcuilinn@gmail.com nó j_anne_ie@yahoo.com
Ceantar: Teach na Gaeilge, Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe, H91 TN9E    

Ainm an Ghrúpa: CLG Fine Ghallainn
Teagmhálaí: Liam Ó Culbáird
Ríomhphost: fingallians@gmail.com
Ceantar: Sord, Baile Átha Cliath

Ainm an Ghrúpa: Gweedore Bar
Teagmhálaí: Diane Cannon
Ríomhphost:  dianecannon7@hotmail.com
Ceantar: An Fhál Carrach, Co. Dhún na nGall

Ainm an Ghrúpa: Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt
Teagmhálaí: Dónall Ó Cnáimhsí
Ríomhphost:  mpt.iarthuaiscirt@gmail.com
Ceantar: An Chrannóg, Srath na Corcra, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 
Ainm an Ghrúpa: Rannóg na Gaeilge
Teagmhálaí: Seán Ó Daimhín
Ríomhphost:  SDAIMHIN@donegalcoco.ie
Ceantar: Comhairle Contae Dhún na nGall

Ainm an Ghrúpa: Glór Uachtar Tíre
Teagmhálaí: Emer Ní Aodhagáin
Ríomhphostgloruachtartire@hotmail.co.uk
Ceantar: Caisleán Uidhlín, Co. an Dúin

Ainm an Ghrúpa: Glór na Speiríní
Teagmhálaí: Conchúr Ó Muirí
Ríomhphost:  conchurglor@gmail.com
Ceantar: Baile na Scríne, Co. Dhoire

Ainm an Ghrúpa: Coiste Forbartha Charn Tóchair
Teagmhálaí: Leonne Ní Loinsigh
Ríomhphost:  leonne.niloinsigh@ancarn.org
Ceantar: Machaire Rátha, Co. Dhoire

Ainm an Ghrúpa: Cumann Gaelach Leath Chathail 
Teagmhálaí: Caitlín Ní Chearúlláin
Ríomhphost:  leathchathail@gmail.com
Ceantar: Cill Chua, An tIúr, Co. an Dúin

Ainm an Ghrúpa: Cairde Uí Néill 
Teagmhálaí: Damian Ó Néill
Ríomhphost:  cairdeuineill@hotmail.com
Ceantar: Oileán an Ghuail, Co. Thír Eoghain

Ainm an Ghrúpa: Conradh na Gaeilge an tSrath Bán 
Teagmhálaí: Máirtín Ó Maolmhuaidh
Ríomhphost: bandu3721@gmail.com
Ceantar: An Strath Bán, Co. Thír Eoghain

Ainm an Ghrúpa: An Clár as Gaeilge Teo 
Teagmhálaí: Domhnall Ó Loingsigh
Ríomhphost: anclarasgaeilge@gmail.com
Ceantar: Inis, Co. An Chláir

Treoracha

Ar mhaith leat cúnamh a thabhairt?

Tuigim gur ionann an fhoirm seo a líonadh isteach agus cead a thabhairt do An tOireachtas teagmháil a dhéanamh liom maidir le Meitheal Áitiúil agus go mbaileofar m’ainm, mo sheoladh ríomhphoist, mo fón agus mo sheoladh chun an próiseas a éascú.