Oíche Chultúir

Imeachtaí Eile | An tOireachtas

Táimid anois ag glacadh le hiarratais d’imeachtaí Gaeilge ar Oíche Chultúir 2020. Ag filleadh don cúigiú bliain déag, tionólfar Oíche Chultúir ó 4.00 - 11.00 i.n., Dé hAoine, 18 Meán Fómhair 2020. An aidhm atá ag An tOireachtas ná freastal ar ghréasáin úsáidte Gaeilge timpeall na tíre trí phacáiste tacaíochta a chur ar fáil do ghrúpaí chun iad spreagadh le himeacht a reáchtáil trí Ghaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht ar Oíche Chultúir. 

I bhfianaise na paindéime domhanda Covid-19, tá An tOireachtas agus Oíche Chultúir ag iarraidh imeachtaí a d’fhéadfaí a reáchtáil ar líne / go digiteach nó a d’fhéadfaí a chur in oiriúint do lucht féachana ar líne dá mbá ghá a éascú. Tá sé beartaithe imeachtaí fisiciúla a chur i láthair (más féidir) in éineacht le clár fíorúil. Más amhlaidh, áfach, go gcuirtear moill ar sheachadadh chéimeanna an rialtais agus nach mbeidh ionaid ar oscailt arís i mí Mheán Fómhair is ar líne amháin a léireofar imeachtaí.

An tOireachtas ag lorg iarratais a chuimsíonn, ach gan a bheith teoranta dóibh, na téamaí seo: Na Taibhealaíona, Damhsa, Litríocht, Oidhreacht, Dráma, Ceol, Ealaíon & Ceardaíocht, Na hAmharc-ealaíona, Caint, Turas, Scannán.

Is é an spriocdháta d’iarratas ná 12 Meitheamh 2020.

Le haghaidh tuilleadh eolais: 
Louise Ní Dháibhéid, An tOireachtas     T: 00353 87 1005439      R: louise@antoireachtas.ie

Pacáiste Tacaíochta d’Oíche Chultúir:

  • Póstaeir le spás do shonraí an imeachta
  • Maoiniú airgid
  • Poiblíocht san meáin shóisialta, Gaeilge, náisiúnta agus áitiúla

Foirm Chlárúcháin ar fáil thíos:
Leagan Gaeilge
Leagan Béarla

Seo samplaí do na himeachtaí a bhí againn le cúpla bliain anuas: