Ag filleadh ar Chill Airne tar éis 92 bliain!

Nuacht | An tOireachtas

Reáchtálfar Oireachtas na Samhna i gCill Airne, Co. Chiarraí, i mbliana den chéad uair ó bhí 1918 ann agus, cé gurb iomaí athrú atá tagtha ar an bhféile ó shin, is é an tOireachtas fós an fhéile náisiúnta is Gaelaí sa tír. Táimid ag súil le pobal na Gaeilge as gach aon chearn aghaidh a thabhairt ar Chill Airne chun sult agus spraoi a bhaint as an réimse leathan imeachtaí a bheidh ar siúl. Bhí na mílte duine i láthair ag Oireachtas na bliana seo caite i Leitir Ceanainn agus tuairiscíodh gurbh fhiú €5.5 milliún do gheilleagar an bhaile é. Tá figiúirí den sórt céanna á dtuar maidir le féile 2010 i gCill Airne.

 "Cuirfimid na múrtha fáilte roimh na cuairteoirí uile a bheidh ag triall ar Chill Airne don Oireachtas," a dúirt Méara Chill Airne, an Comhairleoir Dónal Grady. "Táimid ag tnúth le bualadh libh agus tá súil agam go dtabharfaidh sibh sárchuimhní abhaile libh."

 "Táimid ag súil go mór le féile na bliana seo," a dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais, agus é ag labhairt ag ócáid eolais faoin Oireachtas in Óstán Gleneagle, Cill Airne, inniu (Dé Céadaoin, 15 Meán Fómhair 2010).  "Beidh réimse ollmhór imeachtaí á reáchtáil againn," a dúirt sé, "agus ó tharla cáil na féile agus na flaithiúlachta a bheith ar Chill Airne riamh anall, níl amhras ar bith orm ach go mbeidh féile den scoth anseo."

"Tá Oireachtas na Samhna ar cheann de phríomhfhéilte na hÉireann agus tá ról lárnach aige sa chultúr Gaelach. Is mór an phribhléid agus an onóir do Chill Airne, agus go háirithe don INEC, a bheith ina n-óstaigh d'fhéile chomh gradamach agus táimid ar ár ndícheall chun a chinntiú go mbeidh Oireachtas na bliana seo ar an gceann is fearr fós. Cuirfidh muintir Chill Airne uile fáilte agus fiche roimh phobal an Oireachtais," a dúirt Stiúrthóir Bainistíochta Óstán an Gleneagle agus an INEC, Patrick O'Donoghue.

 I measc na n-imeachtaí atá ar an gclár tá raon leathan comórtas ardáin, do dhaoine óga agus do dhaoine fásta; léachtaí; seisiúin; seoltaí leabhar agus dlúthdhioscaí; ceolchoirmeacha; agus míle ní eile. Beidh Pádraig Ó Sé, Dessie Kelleher agus Jon Saunders i mbun an cheoil ag Club na Féile, ón Déardaoin ar aghaidh, agus beidh an Club Amhránaíochta 'Casadh an tSúgáin' ar siúl ar Aoine agus ar Shatharn na féile. Beidh os cionn 600 ball ó na clubanna óige Ógras, Cumann na bhFiann, Spleodar, Feachtas agus Óige na Gaeltachta ag freastal ar Scléip na hÓige an Oireachtas agus tá clár breá imeachtaí ullmhaithe dóibh.

Glacfar le hiarratais le haghaidh na gcomórtas ardáin suas go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair 2010. Tá liosta de na comórtais (Seó Ardáin, Rince Aonair ar an Sean-Nós, Dreas Cainte, Amhránaíocht ar an Sean-Nós, Scéalaíocht, Agallamh Beirte, Lúibíní, Amhránaíocht nach Sean-Nós í, Amhráin Nua-Chumtha & Comórtais Ceoil Uirlise) agus gach eolas faoin bhféile ar fáil ó Oifig an Oireachtais, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2  (01 475 38 57) agus freisin ar shuíomh na féile: www.antoireachtas.ie.