Aitheantas Speisialta do Ros na Rún

Nuacht | An tOireachtas

Bronnfar Gradam Speisialta ar Ros na Rún, an t-aon sobaldráma Gaeilge sa tír, ag Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2015 a bheidh ar siúl i gCathair na Gaillimhe, Dé hAoine, 22 Bealtaine 2015, in Óstán Radisson Blu.  Fiche bliain ó shin a tosaíodh ag craoladh Ros na Rún, sraith atá lonnaithe sa Spidéal i gConamara, Co. na Gaillimhe, agus is é an léiriúchán neamhspleách is mó riamh a ndearnadh coimisiúnú air i stair na craoltóireachta in Éirinn.

Tá os cionn 140 duine ag obair ar Ros na Rún agus téann sé amach ar TG4 41 seachtain sa bhliain, ag craoladh dhá chlár sa tseachtain, gach oíche Dé Máirt agus Déardaoin ag 8.30pm agus craoltar ollchlár gach Domhnach ag 10.30 pm. Tá 75 duine i gcriú Ros na Rún- 13 stiúrthóir, 13 scríbhneoir, 26 aisteoir seachtainiúil, 15 aisteoir laethúil agus suas le 70 aisteoir breise gach seachtain. Tá lucht féachana de 150,000 sa tseachtain ag an tsraith.

 "Is léiriú é an Gradam Speisialta seo ar an tóir agus ar an ngean atá ag an bpobal féachana ar Ros na Rún”, a dúirt Deirdre Ní Fhlatharta, léiritheoir sraithe Ros na Rún. "Tugann sé aitheantas freisin do chruthaitheacht agus do dhíograis na n-aisteoirí agus na foirne léirithe. Bíonn fáilte i gcónaí roimh ghradaim”, a deir sí, "ach is onóir ar leith é gradam a fháil ón Oireachtas.”

Déanann Gradaim Chumarsáide an Oireachtais, atá ar an bhfód anois le sé bliana déag, ceiliúradh ar iriseoirí, láithreoirí teilifíse & raidió, lucht déanta clár agus ar aisteoirí a bhfuil cion thar na bearta déanta acu in earnáil na meán cumarsáide Gaeilge le dhá mhí dhéag anuas. Tá aon chatagóir déag (11) ar fad ann, ina measc, Scannán/Clár Teilifíse na Bliana, Craoltóir Raidió na Bliana agus Láithreán Gréasáin na Bliana.

 "Tá áit fíor-speisialta bainte amach ag Ros na Rún le fiche bliain anuas”, a dúirt Máirín Nic Dhonnchadha, eagraí Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais, "i gcroíthe a lucht féachana dílis agus in earnáil na craoltóireachta Gaeilge. Is sraith cheannródaíoch atá ann a thugann léargas ar leith dúinn ar shaol comhaimseartha na Gaeltachta agus, chomh maith leis sin, a bhfuil fostaíocht shuntasach curtha ar fáil aige in earnáil na teilifíse thar na mblianta. Is cúis áthais don Oireachtas aitheantas a thabhairt do Ros na Rún, sobal dhráma atá éachtach, eisceachtúil, ar an iliomad slite, agus tréaslaím a gcomhfhiontar rathúil le hEo Teilifis, Tyrone Productions agus TG4.” 

Glacfaidh Deirdre Ní Fhlatharta, léiritheoir sraithe Ros na Rún, leis an nGradam Speisialta ar an oíche. Is éAengus Mac Grianna ó RTÉ a bheidh ina Fhear an Tí ar Shearmanas Bronnta na nGradam.

Le haghaidh tuilleadh eolais:

Noreen D’arcy, D’arcy maketing and PR             T: 091 568390

Natasha Fennell, Stillwater Communications      T: 01 6770630        R:natasha@stillwater.ie