Buaic-Ghradam Cumarsáide an Oireachtais le bronnadh ar TG4

Nuacht | An tOireachtas

Is ar TG4 a bhronnfar Buaic-Ghradam Chumarsáide an Oireachtais i mbliana, chun comóradh a dhéanamh ar 20 bliain an stáisiún agus chun aitheantas a thabhairt don tsár-sheirbhís craolacháin atá á soláthar aige i rith an ama sin.  Is é Uachtarán na hÉireann, Micheál D Ó hUiginn, a bhronnfaidh an gradam ag Searmanas Bronnta Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais i nGaillimh, Dé hAoine, 13 Bealtaine 2016.

Ó tionscnaíodh TG4 tá ard-stádas bainte amach ag an gcainéal mar mheán craoltóireachta agus tá aitheantas tugtha dó, sa tír seo agus thar lear, ar son chur chuige úr, nuálach, an chlársceidealaithe.  Lonnaíodh TG4 i mBaile na hAbhann, i gceartlár Ghaeltacht Chonamara agus, ag sárú easpa muiníne agus diúltachas ó sciar áirithe den phobal tráth a bhunaithe, chuaigh an stáisiún nua ó neart go neart – ag soláthar réimse leathan  clár, ag léiriú go raibh na scileanna sa tír chun cláir ar ardchaighdeán a dhéanamh trí Ghaeilge agus cruthú go raibh éileamh ann do sheirbhís teilifíse Gaeilge.  Tá uathúlacht TG4 le sonrú in úire an cur chuige atá ag an stáisiún, in ardchaighdeán na gclár faisnéise agus na ndrámaí a bhíonn air agus i scoth na seirbhíse spóirt a thugann sé.

“Tá TG4 ag croílár phobal na Gaeilge”, a dúirt Liam Ó Maolaodha, Príomhfheidhmeannach Oireachtas na Gaeilge. “Le 20 bliain anuas, chuir an stáisiún ardán ar fáil do mhuintir na Gaeilge chun a gcruthaitheacht agus a sainiúlacht a léiriú. Tugann sé deis dúinn ár dteanga, ár n-ealaíne agus ár gcuid scéalta a chur ar fáil don domhan mór.  Bhí an cinneadh seo an-éasca i mbliana,” a dúirt sé, “agus tá lúcháir orainn an gradam seo a bhronnadh ar TG4.”

Gach bliain tugann Gradaim Chumarsáide an Oireachtais aitheantas  do shár-chaighdeáin agus do scoth na saothar in earnáil na meán Gaeilge agus tugtar ómós do na haisteoirí, na hiriseoirí, na láithreoirí, lucht déanta na gclár agus do dhaoine eile laistigh den earnáil a rinne éachtaí saothair le bliain anuas.

“Ábhar áthais agus mórtais dúinn Buaic-Ghradam Chumarsáide an Oireachtais a bheith á bhronnadh orainn sa bhliain stairiúil seo”, arsa Pól Ó Gallchóir, Ard-Stiúrthóir TG4. “Agus muid ag cur bailchríoch ar na hullmhúcháin do cheiliúradh 20 bliain ár mbunaithe tráth na Samhna, tabharfaidh an t-aitheantas speisialta seo ó Oireachtas na Gaeilge spreagadh agus ugach dúinn.”

Is é Aengus Mac Grianna (RTÉ) a chuirfidh Gradaim Chumarsáide an Oireachtais i láthair in Óstán Bhóthar na Trá, Gaillimh, Dé hAoine, 13 Bealtaine 2016.

Tuilleadh eolais:
Louise Ní Dháibhéid, An tOireachtas, T: 01 475 3857 R: louise@antoireachtas.ie
Natasha Fennell, Stillwater Communications, T: 01 6770630 R: natasha@stillwater.ie
Helena Mullins, Stillwater Communications, T: 01 6770630 R:  helena@stillwater.ie