Buaiteoirí Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2020 Fógartha

Nuacht | An tOireachtas

D’fhógair An tOireachtas inniu (27 Deireadh Fómhair 2020), ag ócáid ar líne, Buaiteoirí Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2020. Fiche trí (23) comórtas a bhí ar shiollabas na bliana seo – cúig déag (15) acu sin dírithe ar scríbhneoirí fásta agus ocht gcinn (8) dírithe ar scríbhneoirí óga. Bhí réimse leathan seánraí i gceist ar an siollabas comórtais, iad seo ina measc: úrscéal, gearrscéal, ficsean d'fhoghlaimeoirí fásta, prós, filíocht, drámaíocht agus eile. Bronnadh duaischiste de €27,000 thar na comórtais uile.

I measc na mbuaiteoirí ar na comórtais mhóra i mbliana, bhí Tadhg Mac Dhonnagáin dá shaothar Madame Lazare a bhuaigh an chéad duais sa chomórtas, Úrscéal – Ficsean Ginearálta; Feargal Ó Béarra dá shaothar Buile a bhuaigh an comórtas Saothar Próis agus Oilithreacht na gCríoch Déanach le Pádraig Mac Fhearghusa, a bhuaigh an comórtas Cnuasach Filíochta. Tá liosta iomlán na mbuaiteoirí ar fáil anseo.

“Déanaim comhghairdeas leis na scríbhneoirí ar fad ar bhain duais amach i mbliana”, a dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais. “Tá tábhacht faoi leith ag baint leis na comórtais liteartha agus muid ag iarraidh freastal ar an ngréasán scríbhneoirí ar fud an domhain agus litríocht agus nua-scríbhneoireacht na Gaeilge a chur chun cinn chomh maith le scríbhneoirí óga nua a mhealladh le dul i mbun pinn.   Gabhaim buíochas lenár bpainéal moltóirí, le Foras na Gaeilge agus lenár n-urraitheoirí ar fad a thug tacaíocht dúinn arís i mbliana.”

Fógraíodh Buaiteoirí na gComórtas Liteartha mar chuid de cheiliúradh Oireachtas na Samhna 2020 ar líne. Leanfar leis an gceiliúradh ar scríbhneoirí agus ar fhilí na Gaeilge sa chlár imeachtaí atá beartaithe i rith na féile, ina measc, Club Leabhar an Ghúim le hAlan Titley, Seoladh an Fhoclóra nua, An Chúirt Filíochta, Léamha Próis - SLIOCHT agus ceiliúradh 35 bliain de Chló Iar-Chonnacht. Tá gach eolas maidir le himeachtaí uile na féile ar fáil ar an suíomh gréasáin, www.antoireachtas.ie.

TUILLEADH EOLAIS:
Louise Ní Dháibhéid | 00353 87 100 5439 | louise@antoireachtas.ie