Comórtais Liteartha an Oireachtais 2016

Nuacht | An tOireachtas

Tá Comórtais Liteartha an Oireachtais faoi lán seoil.  Tríocha (30) comórtas atá ar chlár na bliana seo – fiche (20) acu sin do scríbhneoirí fásta agus deich gcinn (10) do dhaoine óga. Tá réimse leathan seánraí i gceist sa chlár comórtas, iad seo ina measc: úrscéal, gearrscéal, ficsean d'fhoghlaimeoirí fásta, léirmheastóireacht, prós, filíocht, scríbhneoireacht scripte (don teilifís), dráma, agallamh beirte agus eile. 

Reáchtálfar dhá chomórtas nua i mbliana; Comórtas Cuimhneacháin 1916 (maoinithe ag Craobh Aimhirgín de Chonradh na Gaeilge) d’amhrán nuachumtha bunaithe ar théama 1916 agus Comórtas Cuimhneacháin 1916 (maoinithe ag an gCumann Scoildrámaíochta agus An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta) do bhundráma nuacheaptha ar théama 1916 a d’oirfeadh do dhaltaí bunscoile nó iar-bhunoideachais.

Tá na Comórtais Liteartha mar chuid lárnach d'obair an Oireachtais ó bunaíodh é in 1897 agus é mar aidhm acu deiseanna a chur ar fáil do scríbhneoirí aitheanta, chomh maith le scríbhneoirí nua a mhealladh le dul i mbun pinn. Tá cuid de mhórscríbhneoirí an chéid seo caite, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill san áireamh, i measc iarbhuaiteoirí na gcomórtas seo.

Is é an spriocdháta iontrála 1 Iúil 2016 agus is féidir d’iarratas a dhéanamh ar líne ag an nasc seo nó é a sheoladh chuig:

Comórtais Liteartha an Oireachtais
An tOireachtas
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2