Féasta Sráide

Nuacht | An tOireachtas

Oireachtas na Gaeilge, i gcomhpháirt le Street Feast, chun Féastaí Sráide trí Ghaeilge a chur ar siúl ó cheann ceann na tíre i mbliana.

Is é Dé Domhnaigh, 10 Meitheamh 2018, lá na bhféastaí agus ba mhaith le hOireachtas na Gaeilge líon ollmhór féastaí a chur ar siúl trí Ghaeilge, do chomhluadar le Gaeilge.

Is tionscnamh pobail é Street Feast ag a dtagann daoine le chéile ar shráideanna, i bpáirceanna, i ngarraithe nó i gcarrchlóis agus go dtugann siad bia leo, le hithe iad féin agus le roinnt leis an gcomhluadar.

Is deis iontach í seo do ghrúpaí pobail agus áitiúla, do Ghaelscoileanna, do chomharchumainn Ghaeltachta agus do ghrúpaí Gaeilge i gcoitinne páirt a ghlacadh in ócáid thaitneamhach agus shóisialta, go hiomlán trí Ghaeilge. Ceann de na nithe is tarraingtí faoin bhFéasta Sráide ná go bhfuil sé dírithe ar an teaghlach agus ar na haoisghrúpaí uile, rud nach bhfuil amhlaidh faoi mhórán ócáidí eile.

Tá leagan Gaeilge de phacáiste tacaíochta á chur ar fáil ag Oireachtas na Gaeilge do ghrúpaí a bheidh ag reáchtáil Féasta Sráide - pacáiste ina mbeidh bratacha, treoirleabhar, póstaeir, cuirí srl.

Tá sé éasca Féasta Sráide a reáchtáil i do cheantar féin – níl ag teastáil ach ionad/spás a aimsiú, cead a fháil lena úsáid, agus an ócáid a fhógairt go háitiúil. Beidh Oireachtas na Gaeilge ag cur na n-ócáidí uile chun cinn ar bhonn náisiúnta freisin, agus ar ndóigh beidh siad liostaithe ar shuíomh gréasáin Street Feast.

Tuilleadh eolais: majella@antoireachtas.ie