Thug na mílte daoine aghaidh ar Chill Airne

Nuacht | An tOireachtas

Thug na mílte daoine aghaidh ar Chill Airne, Co. Chiarraí le haghaidh Oireachtas na Samhna (2 - 6 Samhain) i mbliana. Bhí breis agus 140 imeacht mar chuid den fhéile, ina measc seimineáir, ceolchoirmeacha, drámaí agus comórtais Scrabble fiú!  

D’oscail Uachtarán an Oireachtais 2016, Ray Mac Mánais, an fhéile go hoifigiúil Dé Céadaoin agus bhronn sé Gradam Réics Carló ar Áine Ní Ghlinn agus Cois Life don leabhar Hata Zú Mhamó. Bronnadh duaiseanna Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2016 ag an ócáid seo chomh maith.

I measc bhuaicphointí na féile, bhí Ceolchoirm Peadar Ó Riada – Ónár gCroí, a craoladh beo ar TG4, Déardaoin na Féile. Mar chuid den cheolchoirm, chas sé píosa nuachumtha, I gCuimhne Laochra, a choimisiúnaigh an tOireachtas mar chuid de chomóradh céad bliain 1916.  Mar is iondúil craoladh an-chuid d’imeachtaí na féile beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, ar shuíomh TG4 agus ar stáisiún TG4, agus rinne an dá chainéal sin chomh maith le RTÉ, BBC Gaeilge Uladh, Raidió na Life agus  Raidió Fáilte neart cláir éagsúla ó láthair na féile.

Bhí go leor imeachtaí nua ar chlár an Oireachtais i mbliana, ina measc Fóram Drámaíochta, inar phléadh ceist thodhchaí na drámaíochta Gaeilge; Sraith Drámaí sa Dorchadas arna eagrú ag BBC Gaeilge Uladh; Gréasánú Gasta ina raibh deis ag lucht gnó Aonach an Oireachtais teagmhálaithe nua a dhéanamh ar láthair spraíúil agus taitneamhach; Club Léitheoireachta an Oireachtais arna eagrú ag Gaelchultúr i gcomhar le hOireachtas na Gaeilge;

Tháinig deireadh spleodrach leis Na Rásaí, leis an rás deireanach sa sraith ar siúl maidin Shathairn. Ba é seo an rás deireanach as 6 rás a reáchtáladh sna Ceantair Ghaeltachta i mbliana.

I measc na mbuaicphointí eile bhí Boss Sound Manifesto, an grúpa ceoil mór le rá, a bhí in éineacht leis Scannal, JJ Ó Dochartaigh, Spats Colombo agus Nuadán ag an gCabaret Craiceáilte le Rónán Mac Aodha Bhuí. D’fhreastail os cionn 550 mac léinn ó gach coláiste tríú leibhéal ar an gCabaret agus ar an Oireachtas féin. Ar na himeachtaí is mó tóir bhí na comórtais damhsa ar an sean-nós, ina raibh iomaitheoirí idir óg agus aosta páirteach. D’fhreastail beagnach 1500 duine ar Steip agus craoladh na príomhcomórtais beo ar TG4. Ba í Caitlín Uí Chualáin as Indreabhán, a thóg léi Corn Uí Riada, príomhdhuais na féile don amhránaíocht ar an Sean-nós oíche Shathairn.


Oireachtas na Samhna 2016