Parkrun na bhFál

Nuacht | An tOireachtas

D’eagraigh Parkrun na bhFál i mBéal Feirste #parkrunabú! ar an Sathairn, 21 Meitheamh 2019, i gcomhpháirt le hOireachtas na Gaeilge, agus bhí an-rath air. Bhí muintir iarthar Bhéal Feirste, muintir oirthear Bhéal Feirste agus fiú dream as Baile Átha Cliath i láthair. Ghlac os cionn 70 duine páirt san imeacht i bPáirc na bhFál agus go leor daoine spreagtha chun a gcuid Gaeilge a úsáid ar an lá.

Dúirt Oifigeach Gréasán an Oireachtais, Clíodhna NicBhranair, ‘Is léir go bhfuil an Ghaeilge breá láidir anseo i mBéal Feirste. Bhí idir óg agus aosta a ghlac páirt sa #parkrunabú! anseo agus Gaeilge in úsáid ag cuid mhór acu. Bhí áthas orainn a bheith páirteach san ócáid agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Stuart agus na heagraithe eile a chur fearadh na fáilte romhainn inniu.’

Beidh an chéad #parkrunabú! eile ag tarlú i bPáirc an Athar Uí Choileáin, Baile Átha Cliath ar an 27 Iúil 2019.

Tuilleadh Eolais: eolas@antoireachtas.ie