Próiseas Clárúcháin d’Imeachtaí Gaeilge le linn Oíche Chultúir 2020 Oscailte

Nuacht | An tOireachtas

D’fhógair An tOireachtas, i gcomhpháirt le hOíche Chultúir, inniu (6 Bealtaine 2020) go bhfuil siad anois ag glacadh le hiarratais d’imeachtaí Gaeilge ar Oíche Chultúir 2020. Ag filleadh don cúigiú bliain déag, tionólfar Oíche Chultúir ó 4.00 - 11.00 i.n., Dé hAoine, 18 Meán Fómhair 2020. An aidhm atá ag An tOireachtas ná freastal ar ghréasáin úsáidte Gaeilge timpeall na tíre trí phacáiste tacaíochta a chur ar fáil do ghrúpaí chun iad spreagadh le himeacht a reáchtáil trí Ghaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht ar Oíche Chultúir. Cuimsíonn an pacáiste tacaíochta na nithe seo a leanas: póstaeir le spás do shonraí an imeachta; maoiniú airgid (uasmhéid €200, ach amháin i gcásanna eisceachtúla); agus poiblíocht ar na meáin shóisialta, náisiúnta agus áitiúla.

I bhfianaise na paindéime domhanda Covid-19, tá An tOireachtas agus Oíche Chultúir ag iarraidh imeachtaí a d’fhéadfaí a reáchtáil ar líne / go digiteach nó a d’fhéadfaí a chur in oiriúint do lucht féachana ar líne dá mbá ghá a éascú. Tá sé beartaithe imeachtaí fisiciúla a chur i láthair (más féidir) in éineacht le clár fíorúil. Más amhlaidh, áfach, go gcuirtear moill ar sheachadadh chéimeanna an rialtais agus nach mbeidh ionaid ar oscailt arís i mí Mheán Fómhair is ar líne amháin a léireofar imeachtaí.

‘Tá lúcháir orainn a bheith páirteach i dtionscnamh Oíche Chultúir arís chun ardán a sholáthar dár ngréasáin agus d’ealaíontóirí Gaeilge , a dúirt Liam Ó Maolaodha , Stiúrthóir Náisiúnta an Oireachtais.   ‘Is mian linn a chinntiú go mbeidh láithreacht láidir Gaeilge ar an gclár arís i mbliana. Táimid ag maireachtáil trí ghéarchéim eisceachtúil agus i mbliana, thar aon bhliain eile, feicimid an tábhacht a bhaineann le ceiliúradh a dhéanamh ar ár dteanga, ár gcultúr agus ár n-oidhreacht agus dóchas, siamsaíocht agus saibhreas cultúir a sholáthar dár lucht féachana dílis sa bhaile’, dúirt sé.

‘Táimid ag tnúth go mór le hOíche Chultúir a cheiliúradh arís ar an 18 Meán Fómhair, le béim níos mó ar imeachtaí ar líne agus ar imeachtaí digiteacha i mbliana. Tá súil againn go mbeidh go leor suime ann ó na pobail chruthaitheacha agus ó lucht féachana timpeall na tíre’, a dúirt Joey Kavanagh, Oíche Chultúir.

An tOireachtas ag lorg iarratais a chuimsíonn, ach gan a bheith teoranta dóibh, na téamaí seo: Na Taibhealaíona, Damhsa, Litríocht, Oidhreacht, Dráma, Ceol, Ealaíon & Ceardaíocht, Na hAmharc-ealaíona, Caint, Turas, Scannán.

Is é an spriocdháta d’iarratas ná 12 Meitheamh 2020.

Tá gach eolas le fáil anseo.

Le haghaidh tuilleadh eolais: 
Louise Ní Dháibhéid, An tOireachtas     T: 00353 87 1005439      R: louise@antoireachtas.ie