Réalta Óg na Bliana 2016

Nuacht | An tOireachtas

D’fhógair An tOireachtas seisear daoine óga atá ainmnithe sa chatagóir, Réalta Óg na Bliana, Dé Máirt, 5 Aibreán 2016. Is iad sin Stiofán Ó Fearail (Seo Linn/Cleas Act TG4), Sinéad Ní Uallacháin (RTÉ Raidió na Gaeltachta), Fiona Ní Fhlaithearta (TG4), Lisa Madden (Iriseoir/Láithreoir Neamhspleách), Micheál Ó Ciaraidh (TG4) agus Edel Ní Churraoin (Raidió Fáilte). Ba é Cillian de Búrca a thug leis gradam Réalta Óg na Bliana ag Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2015.

"Ní ionadh ar bith é gur daoine atá ag saothrú sna meáin chumarsáide le tréimhse de bhlianta a fhaigheann gradam Oireachtais de ghnáth”, a dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais, "tagann sár-iarracht agus sár-scileanna le taithí agus le haibíocht. Ach ag an am céanna tagann daoine óga chun cinn a dhéanann éacht, daoine a léiríonn tallann faoi leith agus bá don cheird. Is iad todhchaí na meán cumarsáide Gaeilge iad agus is ceart aitheantas a thabhairt dóibh.”

Is ar bhonn vóta poiblí a bhronnfar gradam Réalta Óg na Bliana. Beidh deis ag an bpobal vóta a chaitheamh le téacs dá rogha féin den seisear trí théacs a sheoladh chuig 57003 ó Phoblacht na hÉireann nó 60999 ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór. Tá mioneolas maidir leis an vótáil ar shuíomh gréasáin an Oireachtais, www.antoireachtas.ie. Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann. Osclófar na línte vótála ag 12.00 p.m. inniu (Dé Céadaoin, 6 Aibreán 2016) agus dúnfar iad ag meán lae, Déardaoin, 12 Bealtaine 2016.

Bronnfar gradam Réalta Óg na Bliana le linn Ócáid Bhronnta Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais a bheidh ar siúl in Óstán Bhóthar na Trá, Gaillimh, Dé hAoine, 13 Bealtaine 2016, áit a mbeidh Aengus Mac Grianna (RTÉ) i mbun searmanais. Beidh Loretta Ní Ghabháin ‘Ar an gCairpéad Dearg’ ag labhairt le haíonna agus iad ag trial ar Halla an tSearmanais.

Chun vóta a chaitheamh, téacsáil an focal GRADAM agus UIMHIR an té a theastaíonn uait vóta a chaitheamh di/dó chuig:

57003 ó Phoblacht na hÉireann
60999 ó Thuaisceart Éireann & ón mBreatain Mhór

Mar shampla, chun vótáil do:
STIOFAN Ó FEARAIL téacsáil GRADAM101
SINÉAD NÍ UALLACHÁIN téacsáil GRADAM102
FIONA NÍ FLAITHEARTA téacsáil GRADAM103
LISA MADDEN téacsáil GRADAM104
MICHEÁL Ó CIARAIDH téacsáil GRADAM105
EDEL NÍ CHURRAOIN téacsáil GRADAM106

Cosnaíonn téacsanna €1.00/£1.00 an ceann.
D'fhéadfadh difríocht a bheith idir costas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Déardaoin, 12 Bealtaine 2016.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Líne Chabhrach: 081 821 7100
Soláthraí Seirbhíse: Phonovation Teo.