Scoth na Nua-Scríbhneoireachta Gaeilge á Ceiliúradh

Nuacht | An tOireachtas

D’fhogair Liam Ó Maolaodha, stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge, buaiteoirí Chomórtais Liteartha Oireachtas na Gaeilge i bPáirc an Chrócaigh  inniu  (1 Deireadh Fómhair). Bronnadh duaiseanna ar scríbhneoirí aitheanta na Gaeilge agus ar nuascríbhneoirí araon ag an mórócáid seo.

Baineann meas agus urraim ar leith le Comórtais Liteartha bhliantúil Oireachtas na Gaeilge, agus is iad na gradaim is airde i measc scríbhneoirí na Gaeilge. Clúdaítear gach réimse den litríocht, agus cúig chatagóir déag san iomlán, sna comórtais -  ficsean, ghearrscéalta, cumadóireacht amhrán agus iriseoireacht san áireamh. Bhí Cathal Ó Searcaigh, an file Conallach ar cheann de na buaiteoirí i mbliana; bronnadh gradam air as a chnuasach filíochta, ‘Aimsir Ársa’. Tugadh gradaim do Majella Ní Dhomhnaill agus Rónán Mac Con Iomaire, comhbhuaiteoirí i gComórtas na Scríbhneoirí  Úra, freisin. Ghlac an file aitheanta, Liam Ó Muirthile, an chéad áit leis i gcatagóir an phróis dá phíosa, ‘An Colm Bán’.

"Teastaíonn smaointe nua, cruthaíocht agus díospóireacht ón bpobal, go háirithe sa lá atá inniu ann. Tugann an litríocht deis do dhaoine an cumas cruthaíochta atá iontu a neartú agus a spreagadh” arsa Liam Ó Maolaodha, stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge. "Is é príomhsprioc na ngradam seo, deis a thabhairt do scríbhneoirí Gaeilge  iad féin a chur in iúl, agus nasc a chothú leis an bpobal. Tá Oireachtas na Gaeilge an-bhródúil tacaíocht a thabhairt do na gradaim seo ar bhonn leanúnach”, a dúirt sé.

D’éirigh le hÁine Ní Ghlinn dhá ghradam a thógáil léi le linn na hoíche. Bhain sí an chéad áit amach sa chatagóir ‘Ficsean do Dhaoine Óga’, agus an dara háit amach don dráma ‘Scéal na Nollag’. Bhí Orna Ní Choileáin agus Mícheál Ó Ruairc i measc na mbuaiteoirí freisin, as ucht a saothair ficsean.

Ba é ‘Nochtadh na Fírinne’, le Bríd Dáibhís a bhain an chéad duais i gcatagóir na gearrscéalaíochta.   Chuir Aodh Ó Domhnaill lena stór gradam agus an chéad duais bainte aige don Agallamh Beirte a chum sé darbh ainm, ‘Lá Spórt’. Is é seo an 9ú gradam a bhain Aodh i gComórtais Liteartha an Oireachtais. Thug an fhoireann chruthaitheach, Proinsias Mac a’ Bhaird agus Doiminic Mac Giolla Bhríde, an duais leo sa chomórtas cumadóireachta amhrán.

Bhí scríbhneoirí óga as gach cearn den tír i láthair freisin ag an ócáid bhronnta le glacadh le duaiseanna i gcatagóirí éagsúla do dhaoine óga – an ghearrscéalaíocht agus an iriseoireacht san áireamh.

Tá Comórtais Liteartha Oireachtas na Gaeilge ar an bhfód le 116 bliain agus is iad na comórtais liteartha Gaeilge is iomráití atá ann.  Tá cuid de mhórscríbhneoirí an chéid seo caite, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill san áireamh, i measc iar-bhuaiteoirí na gcomórtas seo.

Tuilleadh eolais:
Úna Ní Chárthaigh, Stillwater Communications  &nbsp
T:    01 6770630     R:   una@stillwater.ie