Síneadh ama le cur isteach ar Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2016

Nuacht | An tOireachtas

D’fhógair Oireachtas na Gaeilge inniu (23 Meitheamh 2016) go bhfuil síneadh ama seachtaine á thabhairt do scríbhneoirí le hiontrálacha a chur isteach do Comórtas Liteartha an Oireachtais 2016. Glacfar le hiarratais anois suas go dtí Dé hAoine, 8 Iúil 2016.

Tríocha (30) comórtas atá ar chlár na bliana seo – fiche (20) acu sin do scríbhneoirí fásta agus deich gcinn (10) do dhaoine óga. Tá réimse leathan seánraí i gceist sa chlár comórtas, iad seo ina measc: úrscéal, gearrscéal, ficsean d'fhoghlaimeoirí fásta, léirmheastóireacht, prós, filíocht, scríbhneoireacht scripte (don teilifís), dráma, agallamh beirte agus eile. 

Tá dhá (2) chomórtas nua ar an gclár i mbliana mar chuid de Chomóradh 1916:

Comórtas d’Amhrán Nuachumtha, á maoiniú ag Craobh Aimhirgín de Chonradh na Gaeilge); agus Comórtas do Bhundráma Nuacheaptha a d’oirfeadh do dhaltaí bunscoile nó iar-bhunscoile, á mhaoiniú ag an gCumann Scoildrámaíochta & An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta).

Tá Comórtais Liteartha an Oireachtais ar an bhfód ón mbliain 1897 agus tugann siad aitheantas agus ardán thar a bheith luachmhar do scríbhneoirí úra chomh maith le scríbhneoirí fadbhunaithe. Tá cuid de mhórscríbhneoirí an chéid seo caite, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill i measc iar-bhuaiteoirí na gcomórtas seo.

Is féidir d’iarratas a aighniú ar líne ag www.antoireachtas.ie/comortais-liteartha/ nó é a sheoladh chuig: Comórtais Liteartha an Oireachtais, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Le haghaidh tuilleadh eolais:
Louise Ní Dháibhéid, Oireachtas na Gaeilge
T: 01 4753857
R: louise@antoireachtas.ie