Síneadh Ama seachtaine le cur isteach ar Chomórtais Ardán an Oireachtais

Nuacht | An tOireachtas

D’fhógair an tOireachtas inniu (13 Meán Fómhair 2016) go bhfuil siad chun síneadh ama seachtaine a chur le spriocdháta iontrála na gComórtas Ardáin ag Oireachtas na Samhna.

Is i gCill Airne, Co. Chiarraí, a bheidh an Fhéile ar siúl i mbliana ó 2 – 6 Samhain. Tá clár imeachtaí na féile ar fáil ar shuíomh gréasáin an Oireachtais ag: Imeachtaí na Féile. Beidh uasdátú á dhéanamh ar an suíomh as seo go dtí aimsir na Féile.

Ná déan dearmad go bhfuil ráta speisialta lóistín ar fáil sa Gleneagle do lucht freastail an Oireachtais. Níl an ráta seo ar fáil ar an idirlíon agus moltar duit glaoch a chur ar an Óstán, nó ríomhphost a chur chucu ag déanamh soiléir gur ag freastal ar an Oireachtas a bheidh tú.

Is féidir d’iarratas a sheoladh isteach chugainn ar líne ag www.antoireachtas.ie nó é a sheoladh chuig: Comórtais Ardáin 2016, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Le haghaidh tuilleadh eolais:
Louise Ní Dháibhéid
Oireachtas na Gaeilge
T: 01 4753857
R: louise@antoireachtas.ie