Stiúrthóir an Oireachtais le dul ar scor

Nuacht | An tOireachtas

Tá sé curtha in iúl ag Stiúrthóir an Oireachtais, Liam Ó Maolaodha, go mbeidh sé ag dul ar scor an samhradh seo.   Tá 25 bliain caite ag Ó Maolaodha ar stiúir na heagraíochta, tráth ar tháinig bláthú as cuimse ar fhéile an Oireachtais agus borradh faoi thionscnaimh liteartha, ealaíne agus dioscúrsa na heagraíochta.  Threoraigh sé an eagraíocht tríd an tréimhse corrach a raibh atheagair á dhéanamh ar na heagraíochtaí Gaeilge go dtí gur ceapadh An tOireachtas mar Cheanneagraíocht sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú Gréasán’.

Bhí Liam Ó Maolaodha gníomhach san Oireachtas i bhfad roimhe sin, mar bhall den Choiste Náisiúnta ó 1979, mar Chathaoirleach sa tréimhse 1990 – 1992, tráth a raibh Oireachtas na Samhna ina cheantar dúchais féin, Cluain Dolcáin i mBaile Átha Cliath.  Ceapadh é ina Stiúrthóir i mí Feabhra 1996.

“Gabhaim buíochas ó chroí le Liam Ó Maolaodha, thar mo cheann féin agus thar ceann an Bhoird Stiúrtha, as an eagraíocht a stiúradh go stuama, misniúil, coinsiasach, le spiorad agus le paisean le 25 bliain anuas,” a dúirt Cathaoirleach Bhord Stiúrtha an Oireachtais, Máirín de Brún.  “Guím rath agus sonas air i ngach a ndéanfaidh sé ina shaol amach anseo.”

Thosaigh Liam Ó Maolaodha a shaol oibre le Coláiste na bhFiann, taithí a chuaigh chun leasa an Oireachtais blianta ina dhiaidh sin d’fhonn rannpháirtíocht daoine óga a mhealladh, in Oireachtas na Samhna, ach go háirithe.  Rinne sé cúram ar leith i gcónaí do na daoine a shiúil cosán na Gaeilge, sa scríbhneoireacht, sna taibhealaíona agus sa gcomhluadar a roghnaigh siad – go háirithe tuismitheoirí agus múinteoirí a spreag grá don Ghaeilge agus do na healaíona traidisiúnta sa ghlún óg.

Fear spóirt é, a d’imir peil ar feadh na mblianta lena chumann áitiúil i gCluain Dolcáin, Round Towers.  Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Chumann Gailf Bhaile na Cradóige (An Nás) agus é ina Chaptaen ansin in 1993. Toghadh é mar Chaptaen ar Chumann Gailf Oileáin Chonamara in 2014.   Is é Uachtarán reatha an Chumann sin.

Tuilleadh Eolais:
Louise Ní Dháibhéid | An tOireachtas | louise@antoireachtas.ie | 00353(0) 87 100 5439