Uachtarán Oireachtas na Gaeilge 2011

Nuacht | An tOireachtas

Insealbhaíodh Uachtarán an Oireachtais 2011 ag searmanas in oifigí Fhoras na Gaeilge i mBaile Átha Cliath inniu, an 25 Eanáir.  Is í Úna Uí Lachtnáin, ar as Muinchille i gContae an Chabháin ó dhúchas di agus atá ina cónaí i gCluain Tairbh, Baile Átha Cliath, a bheidh ina hUachtarán ar Oireachtas na Gaeilge i mbliana.  Ba é searmanas an lae inniu an chéad cheann den liosta fada ócáidí a bheidh ag an Oireachtas i rith na bliana.  Is i gCill Airne a bheidh an ócáid is mó acu, Oireachtas na Samhna, arís i mbliana, faoi Shamhain.
Múinteoir tís í Úna a mhúin an eacnamaíocht bhaile i scoileanna i mBaile an Teampaill agus i nGlas Naíon i mBaile Átha Cliath.  Músclaíodh a suim sa Ghaeilge le linn di freastal ar mheánscoil lán-Ghaeilge i Muineacháin agus tá sí tógtha leis an teanga ó bhog sí go Baile Átha Cliath agus ó thosaigh sí ag obair ar roinnt coistí le hOireachtas na Gaeilge. Tá obair mhór déanta aici le leathchéad bliain anuas ar choiste Oireachtas na Gaeilge agus ina Cathaoirleach ar an gCoiste Náisiúnta, ar an gCoiste Ealaíne agus ar Bhrainse Bhaile Átha Cliath den Oireachtas.
"Is onóir mhór dom Uachtaránacht eagraíocht náisiúnta chomh tábhachtach léi seo a ghlacadh orm féin," arsa Úna agus slabhra na hoifige á bhronnadh uirthi.  "Táim páirteach le fada in Oireachtas na Gaeilge agus beidh ríméad agus bród orm seasamh ar son eagraíocht chomh hiontach léi a bhfuil tábhacht faoi leith ag baint léi i gcur chun cinn na teanga agus i gcaomhnú chultúr na tíre."
Tá clár leathan imeachtaí ag Oireachtas na Gaeilge don bhliain, mar is gnáth, ina measc, Gradaim Chumarsáide an Oireachtais, Comórtais Liteartha an Oireachtais, Scléip na hÓige agus príomhfhéile bhliantúil na nGael, Oireachtas na Samhna.
"Is mór againn Úna Uí Lachtnáin a bheith ina hUachtarán ar Oireachtas na Gaeilge i mbliana," arsa Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge.  "Tá sí ag freastal ar imeachtaí Oireachtais le hos cionn leathchéad bliain agus beidh sí ina hambasadóir den scoth ar son an Oireachtais i rith na bliana amach romhainn."