Urraíocht Gala do Ghradaim Chumarsáide Fógartha

Nuacht | An tOireachtas

Bhí Dáithí Ó Sé ó TG4, Eileen Dunne ó RTÉ agus Michelle Beamish ó Seacht agus an dráma nua ar TG4, An Crisis, i láthair  Dé Céadaoin, 31 Márta le sonraí faoin dara bliain déag de Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais a fhógairt i dTeach an Phropaist i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.  Déantar ceiliúradh trí na gradaim seo ar láithreoirí teilifíse agus raidió, ar aisteoirí, ar iriseoirí agus ar lucht déanta clár a chruthaíonn thar na bearta sa chion oibre a dhéanann siad in earnáil na meáin chumarsáide Gaeilge i rith na bliana.  Ar an 21 Bealtaine a fhógrófar na buaiteoirí ag searmanas i dTeach Farmleigh i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath.  Is é Aengus Mac Grianna ó Nuacht RTÉ a bheidh ina Fhear an Tí ar an ócáid sin. Oireachtas na Gaeilge a eagraíonn Gradaim Chumarsáide an Oireachtais.

Tá Gala, ceann de na grúpaí siopaí áisiúla is mó foráis in Éirinn le deich mbliana anuas, ag cur urraíochta ar fáil do na gradaim.  Tá catagóir nua ar fad, ar a dtugtar Gael Réalta na Bliana, tugtha chun cinn ag Gala i gcomhar le hOireachtas na Gaeilge.  Beidh deis ag daoine ar fud na tíre vótáil ar son a rogha féin de phearsaí na meáin chumarsáide Gaeilge.

"Tá Gala ag tabhairt urraíochta do Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais mar chuid den bhfeachtas cultúrtha agus margaíochta atá ar siúl againn faoi láthair, Gala Goes Gael, a fógraíodh ag comhdháil Gala i 2009,” arsa Príomhfheidhmeannach Gala, Gary Desmond.  "Tá Gala go huile is go hiomlán Éireannach agus tá siopaí againn i 200 pobal, Gaeltachtaí san áireamh.  Táimid bródúil as ár bhféiniúlacht Éireannach agus mar sin chruthaíomar gradam gur féidir lenár gcuid custaiméirí agus an pobal páirt a ghlacadh ann.  Tá súil againn leanúint ar aghaidh le cur chun cinn na Gaeilge as seo amach,” a deir sé.

I measc an lucht grinn agus grinnis a bhuaigh Gradam Cumarsáide sna blianta atá caite, tá Des Bishop, Cathal Mac Coille ó Morning Ireland agus Dáithí Ó Sé ó TG4.

"Is breá linn a bheith ag obair i gcomhar le Gala ar na gradaim i mbliana,” arsa Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge.  "Tá fás agus forás tagtha ar Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais le dhá bhliain déag anuas faoi mar atá ar an earnáil lena mbaineann siad.  Is iontach an deis iad ag lucht na cumarsáide aitheantas a thabhairt do shárshaothar a gcomhghleacaithe agus comóradh a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach le bliain," a deir sé.