Do chéad fáilte go dtí Nuachtlitir Oireachtas na Gaeilge

Lóchrann an Oireachtais

Do chéad fáilte go dtí ár Nuachtlitir. Coinnigh suas chun dáta le nuacht agus le himeachtaí na heagraíochta le linn na bliana.
Uachtarán An Oireachtais 2018 insealbhaithe

Uachtarán An Oireachtais 2018 insealbhaithe

Insealbhaíodh Máirín Uí Chonghaile as Inis Meáin, Oileán Árainn, ar an 19 Feabhra mar Uachtarán ar Oireachtas na Gaeilge do 2018 ag searmanas i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath. Táimid ag súil go mór le bheith ag obair le Máirín i gcaitheamh na bliana amach romhainn.

Uachtarán An Oireachtais 2018 insealbhaithe →
Gailearaí Insealbhú Uachtarán an Oireachtais 2018

Gailearaí Insealbhú Uachtarán an Oireachtais 2018

Muna raibh tú i láthair i dTeach an Ardmhéara, tá scoth na bpictiúir le feiceáil i ngailearaí na hócáide.

Gailearaí Insealbhú Uachtarán an Oireachtais 2018 →
Fáilte roimh Aisling Nic Artáin, Oifigeach Chléireachais Ginearálta, in oifig Bhaile Átha Cliath

Fáilte roimh Aisling Nic Artáin, Oifigeach Chléireachais Ginearálta, in oifig Bhaile Átha Cliath

Is as Baile Átha Cliath ó thús í Aisling. Tá céim bainte amach aici i Léann na hÉireann ó Choláiste na Tríonóide. An príomhchúram atá Aisling ná Oifig an Oireachtais i mBaile Átha Cliath a riaradh agus córas comhdúcháin na heagraíochta a choimeád.
Is í a dhéanann bainistiú ar chomhfhreagras na heagraíochta, a dhéileálann le fhiosruithe ón bpobal agus a chomhlíonann dualgais chléireachais, ina measc, déileáil le postas, rúnaíocht a dhéanamh, stáiseanóireacht a bhainistiú, ullmhúcháin a dhéanamh do chruinnithe (comhfhreagras, cáipéisí agus ionaid a ullmhú).
Freisin cuireann sí tacaíocht riaracháin ar fáil do na himeachtaí éagsúla i bhféilire bliantúil na heagraíochta.

Fáilte roimh Chlíodhna Nic Bhranair, Oifigeach Gréasán, in oifig Iúr chinn Trá

Fáilte roimh Chlíodhna Nic Bhranair, Oifigeach Gréasán, in oifig Iúr chinn Trá

Is as Béal Feirste do Chlíodhna. Rugadh agus tógadh le Gaeilge í agus bhí an t-ádh uirthi freastal ar Bhunscoil Phobal Feirste agus ar Choláiste Feirste, an chéad bunscoil agus meánscoil lán-Ghaeilge sna sé chontae. Tá BA sa Ghaeilge agus sa Stair agus MA i Stair na hÉireann bainte amach aici ó Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste. Na príomhchúraimí atá ar Chlíodhna ná gréasáin a fheidhmíonn go hiomlán trí Ghaeilge a bhunú agus a chothú agus pleananna straitéiseacha a chur ar fáil maidir le gréasáin nua agus le páirtnéirí nua.
Is í atá freagrach as bunachar sonraí ilchuspóra na heagraíochta a fhorbairt agus a mhaoirsiú agus as comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí eile a fhorbairt agus deiseanna nua gnó a aimsiú.
Tá cúram uirthi freisin branda na heagraíochta a láidriú sa phobal agus tionscadail speisialta a thógáil ar lámh de réir mar is cuí..

Síneadh Ama Curtha le Spriocdháta Iontrála na gComórtas Idirnáisiúnta Pan Cheilteach

Síneadh Ama Curtha le Spriocdháta Iontrála na gComórtas Idirnáisiúnta Pan Cheilteach

Ag glaoch ar Dhamhsóirí, ar Cheoltóirí agus ar Chóracha na hÉireann le páirt a ghlacadh i gComórtais Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2018. Reáchtálfar comórtais fidle, cruite, ceol beirte, córacha agus damhsa idir na tíortha Ceilteacha le linn na féile, a bheidh ar siúl i Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall ón 3-8 Aibreán 2018. Spriocdháta Iontrála: 9 Márta 2018.

Spriocdháta Iontrála na gComórtas Idirnáisiúnta Pan Cheilteach ag teannadh linn →
Parkrun le Gaeilge

Parkrun le Gaeilge

Thug muid cuireadh do dhaoine  a bhíonn ag glacadh páirte i bparkrun thart timpeall an tíre banda riosta le ‘Tá Gaeilge agam’ a chaitheamh le go n-aithneoidh daoine eile go bhfuil Gaeilge acu agus go spreagfaí comhráití, agus tá ag éirí thar cionn leis an bhfeachtas seo.  Tá os cionn 1,200 banda dáilte againn faoin am seo, ar dhaoine a ghlacann páirt i 64 parkrun i 22 contae thart timpeall na tíre! Má tá ceann agat, tóg selfie agus bain úsáid as #parkrunabú. Mura bhfuil ceann agat agus más rud é gur mhaith leat ceann le caitheamh ag parkrun, cuir rphost chuig majella@antoireachtas.ie.

Muintir an Oireachtais i lár an aonaigh ag Sean-Nós na Fearsaide

Muintir an Oireachtais i lár an aonaigh ag Sean-Nós na Fearsaide

Bhí lúcháir ar an Oireachtas Sean-Nós na Fearsaide á reáchtáil i gcomhpháirt le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain don chéad uair riamh ag tús mhí Feabhra. Ba é príomhaidhm na deireadh seachtaine seo ná deis a thabhairt do dhaoine ceiliúradh a dhéanamh ar ár saibhreas teanga, ár gcultúr agus ar na healaíona traidisiúnta agus iad sin a threisiú agus a bhuanú i gcathair Bhéal Feirste.  Bhí cuid d’ealaíontóirí traidisiúnta agus iar-bhuaiteoirí an Oireachtais i lár an aonaigh don deireadh seachtaine - Conchubhar Ó Luasa, Máire Ní Mhaoilchiaráin, Seanán Mac Aoidh, Eithne Ní Ghallchobhair, Ray Mac Mánais agus Joe Ó Dónaill, Doimnic Mac Giolla Bhríde agus Éamon Ó Donnchadha, Gearóid agus Pádraig Ó Dubháin. B’iontach an deis é ardán nua a thabhairt d’iomaitheoirí Oireachtais chun go mbeadh siad in ann a gcuid saothar agus tallainne a chur os chomhair phobail nua, a gcuid saineolas a roinnt agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn. Ba é seo an chéad imeacht comhpháirtíochta a raibh ann riamh idir an tOireachtas agus Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain agus táimid ag súil le tuilleadh forbairtí a dhéanamh ar an mór-ócáid réigiúnach seo sa dlínse ó thuaidh sna blianta amach romhainn.

Muintir an Oireachtais i lár an aonaigh ag Sean-Nós na Fearsaide →
Comhghairdeas le Máire Ní Chéilleachair

Comhghairdeas le Máire Ní Chéilleachair

Déanann foireann an Oireachtais comhghairdeas ó chroí le Máire Ní Chéilleachair as Gradam Amhránaí na Bliana a fháil mar chuid de Ghradam Ceoil TG4 ar an 2 Feabhra 2018. Amhránaí Sean-Nóis den scoth is ea Máire, a bhfuil oidhreacht agus stíl sean-nóis Mhúscraighe go smior inti. Tá go leor duaiseanna Oireachtais buaite aici thar na mblianta ag Oireachtas na Samhna agus is cinnte go bhfuil Gradam TG4 tuillte go maith aici.

Comhghairdeas le Máire Ní Chéilleachair →
Fianna Éireann – Reacaireacht agus Ceol nuachumtha ag Peadar Ó Riada

Fianna Éireann – Reacaireacht agus Ceol nuachumtha ag Peadar Ó Riada

Tá fós ticéid ar fáil don ócáid álainn seo in a gcuirfear i láthair don chéad uair Fianna Éireann, saothar úr cruthaithe ag Peadar Ó Riada ar choimisiúin ó Oireachtas na Gaeilge, le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon. Tá an saothar bunaithe ar eipic dár teideal céanna a scríobh an tAthair Pádraig Ó Fiannachta ar iarratas ó Pheadar Ó Riada. Glaoigh ar 026 45733 le ticéad a chur in áirithe anois!

CÚIRT- An Focal: CUISLE

CÚIRT- An Focal: CUISLE

Beidh triúr de na scríbhneoirí agus ealaíontóirí is spéisiúla atá ag cruthú saothar i nGaeilge ar an stáitse i nGaillimh le linn CÚIRT, an fhéile idirnáisiúnta litríochta.  Don ócáid speisialta seo, glacfaidh Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Marcus Mac Chonghail agus Simon Ó Faoláin leis an bhfocal 'Cuisle' mar ábhar spreagtha and inspioráide. Bígí linn ar 2:00pm Dé Sathairn 28 Aibreán i Nun’s Island don cheiliúradh seo ar an bhfocal scríofa agus labhartha, i bhfoirm filíochta, ceoil, amhránaíochta agus spraoi le triúr ealaíontóirí den scoth. Ticéad €10/8.  Curtha i láthair ag CÚIRT i gcomhpháirt le Oireachtas na Gaeilge.

An tOireachtas
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98

Díchláraigh   •   Féach ar an ríomhphost seo le do bhrabhsálaí