Do chéad fáilte go dtí Nuachtlitir Oireachtas na Gaeilge

Lóchrann an Oireachtais

Do chéad fáilte go dtí ár Nuachtlitir. Coinnigh suas chun dáta le nuacht agus le himeachtaí na heagraíochta le linn na bliana.
Féilire an Oireachtais 2019

Féilire an Oireachtais 2019

Táimid ar bís le fógairt go bhfuil féilire 2019 le scoth na bpictiúir de bhuaicphointí Oireachtas na Samhna 2018 á eisiúint againn. Beidh sé ar fáil san athbhliain agus gan ach costas €10 air. Is féidir leat d’ordú a chur isteach anois trí ríomhphost a chur chuig eolas@antoireachtas.ie.

Oíche Nollaig na mBan

Oíche Nollaig na mBan

Tá muid ag tabhairt cuireadh do mhná ócáid a reáchtáil ina gceantar féin ar Oíche Nollag na mBan, Dé Domhnaigh 6 Eanáir 2019. Bhí 10 n-ócáid ann i 2018 agus táimid ag súil go bhféadfaí tuilleadh ócáidí a reáchtáil i 2019. Má tá fonn ort dinnéar nó lón a reáchtáil, cuir na sonraí chuig majella@antoireachtas.ie agus déanfar í a fhógairt ar na meáin shóisialta agus ar https://www.facebook.com/groups/1197604003587735/.

Tuilleadh Eolais →
Sean-Nós na Fearsaide

Sean-Nós na Fearsaide

Beidh Sean-Nós na Fearsaide ar siúl ar an 15 & 16 Feabhra 2019. Seo é an dara bliain as a chéile d’Oireachtas na Gaeilge a bheith i gcomhpháirt le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain do Shean-Nós na Fearsaide. Beidh buaiteoirí Oireachtas na Samhna 2018 agus iar-bhuaiteoirí agus cairde Oireachtais rannpháirteach trí cheardlanna agus léirithe a thabhairt le linn an deireadh seachtaine.

Tuilleadh Eolais →
Oireachtas na Samhna 2018

Oireachtas na Samhna 2018

Thug na mílte daoine aghaidh ar Chill Airne, Co. Chiarraí le haghaidh Oireachtas na Samhna ón 31 Deireadh Fómhair – 4 Samhain 2018. Bhí breis agus 141 imeacht mar chuid den fhéile, ina measc seimineáir, ceardlanna, imeachtaí don óige, comórtais, clubanna na féile, drámaí agus go leor eile. Mar is iondúil craoladh an-chuid d’imeachtaí na féile beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, ar shuíomh TG4 agus ar stáisiún TG4, agus rinne an dá chainéal sin chomh maith le RTÉ, Radio Kerry, Raidió na Life agus Raidió Fáilte neart cláir éagsúla ó láthair na féile. D’fhreastail beagnach 1500 duine ar Steip agus craoladh na príomhchomórtais beo ar TG4. Ba í Máire Ní Chéileachair as Corcaigh a thóg léi Corn Uí Riada, príomhdhuais na féile, don amhránaíocht ar an Sean-nós oíche Shathairn. Beidh Oireachtas na Samhna ag filleadh ar Óstán Citywest ó 30 Deireadh Fómhair - 3 Samhain 2019.

Torthaí & Gailearaí →
Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2018

Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2018

Bronnadh Gradaim Chumarsáide an Oireachtais ag searmanas speisialta san INEC, i gCill Airne ar Oíche Shamhna, 31 Deireadh Fómhair 2018.  Tugann Gradaim Chumarsáide an Oireachtais aitheantas do shár-shaothair oibre in earnáil na meán cumarsáide Gaeilge i rith na bliana díreach caite. Naoi (9) gcatagóir a bhí ar chlár na ngradam i mbliana, gradam nua do Feachtas Meán Sóisialta na Bliana san áireamh. Ba ar an gcraoltóir ildánach, Pádraic Ó Ciardha, a bronnadh Buaic-Ghradam an Oireachtais.

Buaiteoirí 2018 →
Gradaim Fhoilsitheoireachta an Oireachtais 2018

Gradaim Fhoilsitheoireachta an Oireachtais 2018

Bhí an-rath ar na Gradaim Fhoilsitheoireachta 2018. Iontráladh beagnach 40 leabhar Gaeilge ina iomlán i mbliana ó 9 teach foilsitheoireachta éagsúla. Bhain 6 leabhar Gearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin amach agus d’éirigh le 7 leabhar Gearrliosta Ghradam Réics Carló a bhaint amach. Bronnadh an dá ghradam le linn Oireachtas na Samhna i gCill Airne. Is é Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir, a bhronn na Gradaim Fhoilsitheoireachta. Bronnadh Gradam Uí Shúilleabháin, ar shaothar de chuid Liam Uí Muirthile, an t-údar iomráiteach a bhásaigh níos túisce i mbliana, dá shaothar OILITHREACH PINN, a d’fhoilsigh Cois Life.  Is ar an Teach Foilsitheoireacht, Futa Fata, a bronnadh Gradam Réics Carló don saothar BLIAIN NA nAMHRÁN le Tadhg Mac Dhonnagáin.

Tuilleadh Eolais →
Comórtais Liteartha an Oireachtais

Comórtais Liteartha an Oireachtais

Rinneadh athbhreithniú agus athstruchtúrú ar shraith na gComórtas liteartha le linn na bliana 2017 agus rinneadh cinneadh gur shaothair neamhfhoilsithe amháin a mbeidh Comórtais Liteartha an Oireachtais dírithe orthu ó 2018 ar aghaidh. Ba é an bhliain seo an chéad bhliain den chur chuige nua agus bhí an-rath air. Ghlac beagnach 200 scríbhneoir idir óg agus aosta páirt sna comórtais i mbliana. Bronnadh na duaiseanna le linn Oireachtas na Samhna i gCill Airne. Fógrófar an clár comórtais do 2019 go luath i mí Eanáir.

Buaiteoirí 2018 →
Féasta Sráide

Féasta Sráide

D’fhreastail beagnach 2,000 duine ar Fhéastaí Sráide timpeall na tíre i 2018 agus tá súil ag an Oireachtas forbairt a dhéanamh ar sin i 2019. Déanfar ceiliúradh ar obair phobail le linn deireadh seachtaine saoire bainc 4-6 Bealtaine 2019 agus táimid ag súil go n-eagrófar Féastaí Sráide agus imeachtaí eile sóisialta, cultúir agus spóirt trí Ghaeilge le linn an ama sin. Má tá spéis agat imeacht a reáchtáil, cuir ríomhphost chuig majella@antoireachtas.ie.

Tuilleadh Eolais →
#parkrunabú!

#parkrunabú!

Dáileadh na mílte banda rosta le ‘Tá Gaeilge agam’ ar rannpháirtithe parkrun timpeall na tíre agus eagraíodh 7 n-ócáid speisialta inar cuireadh fáilte ar leith roimh chainteoirí Gaeilge. D’fhreastail na céadta ar #parkrunabú! i bPáirc na bhFál i mBéal Feirste, i bPáirc na dTor i mBaile Átha Cliath, in Iorras, Maigh Eo, i gCeatharlach, i bPáirc Chorcaí i mBaile Átha Cliath agus i gCill Airne. Bí ag faire do 2019!

Tuilleadh Eolais →
Oíche Chultúir

Oíche Chultúir

Bhí 130 imeacht Gaeilge liostáilte ar www.cultyurnight.ie i mbliana agus thacaigh muid le 60 de na himeachtaí sin ar fhreastail 4,741 duine orthu. Má tá spéis agat imeacht a reáchtáil ar Oíche Chultúir Dé hAoine 20 Meán Fómhair 2019, cuir ríomhphost chuig majella@antoireachtas.ie.

Tuilleadh Eolais →
Féile na Gealaí

Féile na Gealaí

Bhí tráthnóna iontach againn ag Féile na Gealaí ar an Satharn, 16 Meitheamh 2018. Tá moladh mór ag dul do lucht eagraithe na féile as féile iontach a reáchtáil arís i mbliana. Bhí an tOireachtas i lár an aonaigh i mbliana ag cur na n-ealaíon traidisiúnta – lúibíní, amhránaíocht ar an sean-nós agus scéalaíocht - chun cinn i measc na nGeal. Míle buíochas do rannpháirtithe 'Oireachtas na Gealaí', Éamon Ó Donnchadha, Diane Ní Chanainn, Mairéad Ní Cheallaigh, Mairéad Ní Fhlatharta agus Seanán Mac Aoidh as seó den scoth a léiriú. Táimid ag súil leis an mbliain seo chugainn cheana féin.

Galf as Gaeilge 2018

Galf as Gaeilge 2018

Reáchtáil an tOireachtas an ceathrú ‘Galf as Gaeilge’, i gcomhar le Gael-Linn, ar an 9 Meitheamh 2018 i nGalfchúrsa Esker Hills sa Tulach Mhór. Bhí Imreoirí ó gach cearn den tír ann - Ráth Chairn, Baile Átha Cliath, Uibh Fháilí, An Cheathrú Rua, Na hOileáin, An Spidéal, Béal an Daingin, Leitir Mealláin, Bearna, Dún Dealgán, Eanach Mheáin agus Indreabhán.

Tuilleadh Eolais →
Fianna Éireann

Fianna Éireann

Léiríodh saothar úr a choimisiúnaigh muid ón gcumadóir clúiteach Peadar Ó Riada, Fianna Éireann  don chéad uair in Ionad Cultúrtha an Dr. Ó Loinsigh i mBaile Mhúirne ar an 24 Márta 2018 os comhair Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigínn.

Ó Chill Chaoil go Carna

Ó Chill Chaoil go Carna

Ó Chill Chaoil go Carna: D’fhreastail na céadta ar an taispeántas ealaíon bunaithe ar scéal na mbád a cheannaigh Gael-Linn d’iascairí Charna siar i 1957. Rinne Ceara Conway gearrscannán amhránaíochta Dóchas, agus chruthaigh Nuala Ní Fhlathúin i bpáirt le Máirín Mhic Lochlainn. Idir Dhá Linn, Ealaín Suiteála agus Scéalaíocht: Taispeánadh an saothar i gCill Chaoil, i mBaile Átha Cliath, i bPort Omna agus i gCarna.

Bhí an bua ag Éire i measc na Ceiltigh ag an bhFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2018

Bhí an bua ag Éire i measc na Ceiltigh ag an bhFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2018

Déanann muid comhghairdeas le Pádraig Seoighe agus a chomhluadar a sheas an fhód d’Éirinn sa Chomórtas Amhránaíochta Idirnáisiúnta Pan Cheilteach i Leitir Ceanainn ag tús mhí Aibreán. D’éirigh le Pádraig agus an t-amhrán a chum sé féin, Ar Saoire, an chéad áit a bhaint amach sa chomórtas. Sin é an dara bhliain as a chéile a bhí an bua ag Éire sa chomórtas sin. Na hÉireannaigh abú!!

Tuilleadh Eolais →

An tOireachtas
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98

Díchláraigh   •   Féach ar an ríomhphost seo le do bhrabhsálaí