Do chéad fáilte go dtí Nuachtlitir Oireachtas na Gaeilge

Lóchrann an Oireachtais

Do chéad fáilte go dtí ár Nuachtlitir. Coinnigh suas chun dáta le nuacht agus le himeachtaí na heagraíochta le linn na bliana.
An bhfuil spéis agat i gcraoltóireacht raidió? Cláraigh leis an EOLAIRE!

An bhfuil spéis agat i gcraoltóireacht raidió? Cláraigh leis an EOLAIRE!

EOLAIRE do Láithreoirí Raidió le Gaeilge Líofa cruthaithe ag An tOireachtas a bheidh ina acmhainn do Bhainisteoirí agus d’Oifigigh Acmhainní Daonna i Stáisiúin Raidió Pobail & Tráchtála fud fad na tíre.

Ceann de na dúshláin is mó a bhíonn ag stáisiúin raidió ó thaobh cláir i nGaeilge a dhéanamh agus a chraoladh ná foireann le Gaeilge líofa a earcú. 

Is chun an dúshlán sin a shárú atá AN tEOLAIRE – feidhmeoidh sé mar Lárphointe Earcaíochta do stáisiúin raidió a bhfuil folúntais acu do láithreoirí agus do léiritheoirí le Gaeilge líofa. 

Más mian leat clárú leis an Eolaire tá gach eolas ar fáil ANSEO →

An tOireachtas
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98

Díchláraigh   •   Féach ar an ríomhphost seo le do bhrabhsálaí