Do chéad fáilte go dtí Nuachtlitir Oireachtas na Gaeilge

Lóchrann an Oireachtais

Do chéad fáilte go dtí ár Nuachtlitir. Coinnigh suas chun dáta le nuacht agus le himeachtaí na heagraíochta le linn na bliana.
Seoda ón Taisce Liteartha - Eagrán 8 ar fáil anois!

Seoda ón Taisce Liteartha - Eagrán 8 ar fáil anois!

Tá ríméad orainn go bhfuil an t-ochtú eagrán dár bpodchraoladh, Seoda ón Taisce Liteartha, ar fáil anois. Suigh siar agus éist le Michelle Nic Pháidín ag léamh a gearrscéal, Súile Éisc.

Bronnadh an dara duais i gComórtais Liteartha an Oireachtais 2015 ar an ngearrscéal seo.

Tá sé ar fáil le híoslódáil ar Spotify, Soundcloud agus ar Láithreán Gréasán an Oireachtais.

Bain sult as!

#Oireachtas2021

Éist Anseo →
Mná na nEalaíon: Uchtach & Inspioráid

Mná na nEalaíon: Uchtach & Inspioráid

Mar chuid de chomóradh Lá Idirnáisiúnta na mBan 2021 beidh An tOireachtas i gcomhluadar cúigear ban as réimsí éagsúla de na healaíona, is iad sin:
Ciara Ní É, Róisín Ní Chéileachair,
Muireann Nic Amhlaoibh, Tríona Ní Shíocháin agus Gráinne Ní Ghilín.

Is ar Zoom ag 4.00 p.m., Dé Luain, 8 Márta 2021 a bheidh an ócáid seo ar siúl agus is gá clárú roimh ré.

Má tá ceisteanna agat don phainéal, is féidir iad a sheoladh chuig eolas@antoireachtas.ie roimh ré nó ceist a chur beo le linn na hócáide.

Ná caill amach ar an ócáid speisialta seo. Bí linn.

#LáIdirnáisiúntanamBan
#Oireachtas2021

Cláraigh Anseo →
Sean-Nós na Fearsaide 2021

Sean-Nós na Fearsaide 2021

Guíonn muid gach rath ar Sean-Nós na Fearsaide a bheidh ar siúl ar líne an deireadh seachtaine seo, 26 & 27 Feabhra 2021. Is cúis áthais dúinn a bheith mar urra ar an gcomórtas amhránaíochta ar an sean-nós, Corn Uí Chriagáin, i mbliana. Táimid ag súil go mór leis na hamhráin, na scéalta, na comórtais agus comhluadar na nGael thar an deireadh seachtaine. Ná caill amach ar an siamsaíocht uilig!
#SNnF2021

Tuilleadh Eolais →
Comórtais Liteartha an Oireachtais 2021 Faoi Lán Seoil

Comórtais Liteartha an Oireachtais 2021 Faoi Lán Seoil

Ar mhaith leat do chuid scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt agus a fheabhsú i mbliana? Más maith, is fiú go mór cur isteach ar Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2021.

Tá réimse leathan seánraí ann do scríbhneoirí fadbhunaithe, do scríbhneoirí úra agus do scríbhneoirí óga. Tá duaischiste de €27,100 le bronnadh thar na comórtais uile agus faigheann gach scríbhneoir aiseolas fiúntach, moltaí agus noda scríbhneoireachta ó  mholtóirí na gcomórtas.

Bí ag cumadh agus ag scríobh i 2021.

Siollabas Comórtais & Foirm Iontrála ar fáil Anseo →
Seoda ón Taisce Liteartha - Eagrán 6 ar fáil anois!

Seoda ón Taisce Liteartha - Eagrán 6 ar fáil anois!

Tá ríméad orainn go bhfuil an séú eagrán dár bpodchraoladh, Seoda ón Taisce Liteartha, ar fáil anois. Suigh siar agus éist le Mícheál Ó Ruairc ag léamh rogha dán dúinn as a chnuasach filíochta, Dambatheanga.

Bronnadh an chéad duais i gComórtais Liteartha an Oireachtais 2014 ar an gcnuasach filíochta seo agus tá sé foilsithe anois ag Arlen House. 

Tá sé ar fáil le híoslódáil ar Spotify, Soundcloud agus ar Láithreán Gréasán an Oireachtais.

Bain sult as!

#Oireachtas2021

Éist Anseo →
Ceiliúradh ar Shaol & ar Shaothar Joe Steve Uí Neachtain Dé Céadaoin, 7 Aibreán 2021 ag 8.00 p.m.

Ceiliúradh ar Shaol & ar Shaothar Joe Steve Uí Neachtain Dé Céadaoin, 7 Aibreán 2021 ag 8.00 p.m.

Tá clár ómóis curtha le chéile ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge agus An tOireachtas ina dtabharfaidh clann, cairde agus comhghleacaithe Joe Steve léargas dúinn ar an bhfear uasal a bhfuil lorg luachmhar fágtha aige ar litríocht na Gaeilge agus ar shaol na Gaeltachta agus na Gaeilge.

I measc na míreanna a bheidh ann, beidh:
Agallamh Beirte, Lúibíní, Amhrán agus Dánta ó pheann Joe Steve á aithris ag a gharchlann;
Súil siar thar na mblianta ó Ros na Rún
Mír as Baile an Droichid ó RTÉ Raidió na Gaeltachta; agus
Blaiseadh den ghearrscéal / dráma Óg agus Críon na hAoise ó Aisteoirí an Spidéil; 

Lean an nasc thíos chun breathnú ar an ócáid ar láithreán gréasáin an Oireachtais www.antoireachtas.ie nó is féidir breathnú air  ar Facebook an Oireachtais chomh maith.

#Oireachtas2021

Féach Anseo @ 8.00 p.m., Dé Céadaoin, 7 Aibreán 2021 →
Duais an Oireachtais buaite ag Glór Locha Riach

Duais an Oireachtais buaite ag Glór Locha Riach

Déanann muid comhghairdeas le Glór Locha Riach, Co. na Gaillimhe ar bhain Duais an Oireachtais amach don ghréasán is gaelaí do 2020 mar chuid de Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael.

Comhghairdeas le buaiteoirí an chomórtais go léir.

Liosta Buaiteoirí ar fáil Anseo →
#ÓraMhíleGrá

#ÓraMhíleGrá

Gabhann muid buíochas le gach duine a ghlac páirt i ndúshlán grá an Oireachtais do Lá Fhéile Vailintín, #ÓraMhíleGrá. Ba dheas linn agus lenár leantóirí na scéalta, na dánta agus na hamhráin ghrá a chloisteáil. Má chaill tú amach ar aon cheann acu, tá siad fós le feiceáil ar leathanaigh meán sóisialta an Oireachtais.

Féach Siar ar na Físeáin Anseo →
Comhaltachtaí PhD - Fiontar & Scoil na Gaeilge

Comhaltachtaí PhD - Fiontar & Scoil na Gaeilge

Tá Fiontar & Scoil na Gaeilge ag cur fáilte roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil cáilíochtaí cuí acu cur isteach ar chomhaltachtaí PhD atá á dtairiscint faoi láthair ag an Scoil. Dlúthchuid de mhisean acadúil na Scoile is ea an taighde agus an nuálaíocht acadúil. Tá aitheantas forleathan tuillte ag an Scoil as a clár taighde agus tá saineolas acadúil ag baill foirne sna réimsí seo a leanas: teanga agus saíocht na Gaeilge ón ré is luaithe go dtí an litríocht chomhaimseartha; na daonnachtaí digiteacha; an bhainistíocht, an teicneolaíocht agus an fhiontraíocht. 

Tuilleadh Eolais →
An bhfuil spéis agat i gcraoltóireacht raidió? Cláraigh leis an EOLAIRE!

An bhfuil spéis agat i gcraoltóireacht raidió? Cláraigh leis an EOLAIRE!

EOLAIRE do Láithreoirí Raidió le Gaeilge Líofa cruthaithe ag An tOireachtas a bheidh ina acmhainn do Bhainisteoirí agus d’Oifigigh Acmhainní Daonna i Stáisiúin Raidió Pobail & Tráchtála fud fad na tíre.

Ceann de na dúshláin is mó a bhíonn ag stáisiúin raidió ó thaobh cláir i nGaeilge a dhéanamh agus a chraoladh ná foireann le Gaeilge líofa a earcú.

Is chun an dúshlán sin a shárú atá AN tEOLAIRE – feidhmeoidh sé mar Lárphointe Earcaíochta do stáisiúin raidió a bhfuil folúntais acu do láithreoirí agus do léiritheoirí le Gaeilge líofa.

Más mian leat clárú leis an Eolaire tá gach eolas ar fáil ANSEO →

An tOireachtas
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98

Díchláraigh   •   Féach ar an ríomhphost seo le do bhrabhsálaí