Do chéad fáilte go dtí Nuachtlitir Oireachtas na Gaeilge

Lóchrann an Oireachtais

Do chéad fáilte go dtí ár Nuachtlitir. Coinnigh suas chun dáta le nuacht agus le himeachtaí na heagraíochta le linn na bliana.
Agallamh leis an Ollamh le Nua-Ghaeilge & le Taibhealaíona, Tríona Ní Shíocháin

Agallamh leis an Ollamh le Nua-Ghaeilge & le Taibhealaíona, Tríona Ní Shíocháin

Is í Tríona Ní Shíocháin an chéad Ollamh le Nua-Ghaeilge agus le Taibhealaíona sa tír. Déanaimid comhghairdeas léi as a ceapúchán nua in Ollscoil Mhá Nuad. 

Labhair muid le Tríona chun tuilleadh eolais a fháil uaithi maidir leis na spriocanna ba mhaith léi a bhaint amach sa ról seo, na forbairtí atá déanta leis an MA sa Nua-Ghaeilge agus na pleananna atá aici chun na taibhealaíona Gaeilge & Gaeltachta a chur chun cinn.

 

Tuilleadh Eolais →
Cúig seachtaine fágtha le cur isteach ar Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2021

Cúig seachtaine fágtha le cur isteach ar Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2021

Ar mhaith leat do chuid scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt agus fheabhsú i mbliana? Dá mba mhaith, b'fhiú go mór cur isteach ar Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2021. Táimid ag glacadh le hiontrálacha anois!

Tá réimse leathan seánraí ann do scríbhneoirí fadbhunaithe, do scríbhneoirí úra agus do scríbhneoirí óga. Tá duaischiste de €27,100 le bronnadh thar na comórtais uile agus faigheann gach scríbhneoir aiseolas fiúntach, moltaí agus nodanna scríbhneoireachta ó  mholtóirí na gcomórtas.

Bí ag cumadh agus ag scríobh i 2021.

Siollobas Comórtais & Foirm Iontrála 2021 ar Fáil Anseo! →
An Caighdeán Oifigiúil: Do Bhíobla nó do chrá croí?

An Caighdeán Oifigiúil: Do Bhíobla nó do chrá croí?

Agus muid ag coinneáil súil ar a bhfuil ar siúl ag lucht foclóra agus téarmaíochta na Gaeilge, chuireamar an-spéis san obair thaighde atá idir lámha ag mac léinn dochtúireachta, in Ollscoil UladhJonathan McGibbon, atá ag tabhairt faoi thionscadal taighde i dtaca le caighdeánú na Gaeilge. Tá sé ag bailiú tuairimí ó phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta faoi láthair i leith an chineáil Ghaeilge a úsáidtear sa lá atá inniu ann.

Labhair muid le Jonathan chun tuilleadh eolais a fháil uaidh maidir leis an taighde, na fáthanna gur roghnaigh sé tabhairt faoin ábhar seo agus faoi na modheolaíochtaí taighde a bheidh in úsáid aige chun an saothar a chur i gcrích.

Tuilleadh Eolais →
Rath ar Cheardlanna Iriseoireachta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí

Rath ar Cheardlanna Iriseoireachta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí

Lean an chomhpháirtíocht idir An tOireachtas agus an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí ar aghaidh an tEarrach seo agus bhí ceardlanna iriseoireachta roghnacha ar siúl do mhúinteoirí le Gaeilge. Ba í an craoltóir iomráiteach, Máirín Ní Ghadhra (RTÉ Raidió na Gaeltachta & TG4), a bhí i mbun na gceardlanna don tsraith seo. Pléadh na gnéithe éagsúla a bhaineann le ról an iriseora agus na modhanna éagsúla a úsáidtear le scéal a fhorbairt agus a insint.

Tá súil againn tuilleadh forbairtí a dhéanamh ar an gcomhpháirtíocht seo san Fhómhair.

 

Duplicate of 'Dan Browne’ na Gaeilge ag tabhairt blaiseadh dúinn dá leabhar TAIRNGREACHT ar an bpodchraoladh is déanaí sa tsraith, Seoda ón Taisce Liteartha

Duplicate of 'Dan Browne’ na Gaeilge ag tabhairt blaiseadh dúinn dá leabhar TAIRNGREACHT ar an bpodchraoladh is déanaí sa tsraith, Seoda ón Taisce Liteartha

Tá ríméad orainn go bhfuil an cúigiú eagrán dár bpodchraoladh, Seoda ón Taisce Liteartha, ar fáil anois. Suigh siar agus éist le Proinsias Mac a' Bhaird ag tabhairt blaiseadh dúinn do chaibidil a haon agus a dó as a leabhar, TAIRNGREACHT.

Bronnadh an chéad duais i gComórtais Liteartha an Oireachtais 2018 ar an úrscéal seo agus bhí an leabhar gearrliostaithe do Ghradam Uí Shúilleabháin sa bhliain 2019.

Tá sé ar fáil le híoslódáil ar Spotify, Soundcloud agus ar Shuíomh Gréasán an Oireachtais.

Bain sult as!

#Oireachtas2021

Éist Anseo →
Duplicate of Tús Spleodrach Curtha leis an mBliain Nua ar Oíche Nollag na mBan

Duplicate of Tús Spleodrach Curtha leis an mBliain Nua ar Oíche Nollag na mBan

D’eagraigh muid ár gcéad ócáid ealaíon ar Oíche Nollag na mBan, 6 Eanáir 2021 ag a raibh léiriú déanta ar mhná na n-ealaíon Gaeilge. Bhí scoth an cheoil traidisiúnta, amhránaíocht ar an sean-nós, filíocht agus na taibhealaíona teangabhunaithe le cloisteáil ó bhuaiteoirí chomórtais liteartha agus chomórtais ardán thar na mblianta.

Má chaill tú amach ar an ócáid, is féidir breathnú siar air fós ag an nasc thíos.

#Oireachtas2021 #NollaignamBan

Féach Siar ar an Ócáid Anseo →
Duplicate of An bhfuil spéis agat i gcraoltóireacht raidió? Cláraigh leis an EOLAIRE!

Duplicate of An bhfuil spéis agat i gcraoltóireacht raidió? Cláraigh leis an EOLAIRE!

EOLAIRE do Láithreoirí Raidió le Gaeilge Líofa cruthaithe ag An tOireachtas a bheidh ina acmhainn do Bhainisteoirí agus d’Oifigigh Acmhainní Daonna i Stáisiúin Raidió Pobail & Tráchtála fud fad na tíre.

Ceann de na dúshláin is mó a bhíonn ag stáisiúin raidió ó thaobh cláir i nGaeilge a dhéanamh agus a chraoladh ná foireann le Gaeilge líofa a earcú.

Is chun an dúshlán sin a shárú atá AN tEOLAIRE – feidhmeoidh sé mar Lárphointe Earcaíochta do stáisiúin raidió a bhfuil folúntais acu do láithreoirí agus do léiritheoirí le Gaeilge líofa.

Más mian leat clárú leis an Eolaire tá gach eolas ar fáil ANSEO →
Duplicate of MÍFHAISNÉIS MLI & RTÉ Raidió na Gaeltachta ag tabhairt aghaidh ar cheann de mhórcheisteanna ár linne

Duplicate of MÍFHAISNÉIS MLI & RTÉ Raidió na Gaeltachta ag tabhairt aghaidh ar cheann de mhórcheisteanna ár linne

Tá Media Literacy Ireland & RTÉ Raidió na Gaeltachta ag eagrú seimineár gréasáin Déardaoin, 1 Aibreán 2021 @ 3.00 p.m.  ina bpléifear go leor ábhar a bhaineann leis an tionchar a bhíonn ag an eolas míchruinn a chuirtear i láthair an phobail gach lá orainn.

Pléifear na dúshláin a bhíonn le sárú againn go léir lena chinntiú go gcloímid leis an gcomhairle ‘Stop, Smaoinigh agus Seiceáil’ agus lena chinntiú go mbíonn an t-eolas a léimid, a chloisimid agus a fheicimid cruinn agus iontaofa.

Is í Máirín Ní Ghadhra (Iriseoir RTÉ & TG4) a bheidh ina chathaoirleach ar an díospóireacht agus is iad Póilín Ní Chiaráin (iriseoir), Eoghan Ó Neachtain (Stiúrthóir Ghnóthaí Poiblí Heneghan), an tOllamh Cathal Seoighe (OÉ, Gaillimh) agus an Dr. Mairéad Nic Giolla Mhíchíl (DCU) a bheidh ar an bapinéal plé.


 

Cláraigh Anseo →

An tOireachtas
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98

Díchláraigh   •   Féach ar an ríomhphost seo le do bhrabhsálaí