Do chéad fáilte go dtí Nuachtlitir Oireachtas na Gaeilge

Lóchrann an Oireachtais

Do chéad fáilte go dtí ár Nuachtlitir. Coinnigh suas chun dáta le nuacht agus le himeachtaí na heagraíochta le linn na bliana.
Spriocdháta d'Iarratais d'Imeachtaí Gaeilge le linn Oíche Chultúir 2021 ag teannadh linn | Deadline for Applications for Irish Language Events during Culture Night 2021 approaching

Spriocdháta d'Iarratais d'Imeachtaí Gaeilge le linn Oíche Chultúir 2021 ag teannadh linn | Deadline for Applications for Irish Language Events during Culture Night 2021 approaching

**Leagan Béarla Thíos | English Version Below**

Tá an Spriocdháta d'iarratais ag teannadh linn agus 5 lá fágtha ag an bpobal iarratas a chur isteach chun imeachtaí Gaeilge a reáchtáil ar Oíche Chultúir 2021. Ag filleadh don séú bliain déag, tionólfar Oíche Chultúir ó 4.00 - 11.00 p.m., Dé hAoine, 17 Meán Fómhair 2021.

An aidhm atá ag An tOireachtas ná freastal ar ghréasáin úsáidte Gaeilge timpeall na tíre trí phacáiste tacaíochta a chur ar fáil do ghrúpaí chun iad a spreagadh le himeacht a reáchtáil trí Ghaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht ar Oíche Chultúir. Cuimsíonn an pacáiste tacaíochta na nithe seo a leanas: Ábhair bholscaireachta, maoiniú airgid (uasmhéid €200, ach amháin i gcásanna eisceachtúla); agus poiblíocht ar na meáin shóisialta, náisiúnta agus áitiúla.

Tá An tOireachtas ag lorg iarratais a chuimsíonn, ach gan a bheith teoranta dóibh, na téamaí seo: Na Taibhealaíona, Damhsa, Litríocht, Oidhreacht, Dráma, Ceol, Ealaíon & Ceardaíocht, Na hAmharc-ealaíona, Caint, Turas, Scannán.

Ní chuirfear tacaíocht ar fáil d'aon ócáid  nach mbeidh ag teacht le rialacháin an rialtais maidir le sláinte agus sábháilteacht daoine tráth na hócáide i.e. murar ócáid fhíorúil atá á bheartú agat ní mór duit pleanáil lena aistriú chuig ócáid fhíorúil ar an toirt ar eagla go n-athraíonn rialacháin sláinte agus sábháilteachta ar an toirt ar bheagán d’fhógra Rialtais.

Is é an spriocdháta d’iarratais ná 9 Iúil 2021. Tá leagan Béarla & Gaeilge den fhoirm chlárúcháin faoi iamh.


Tuilleadh Eolais || More Information →

An tOireachtas
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98

Díchláraigh   •   Féach ar an ríomhphost seo le do bhrabhsálaí