Do chéad fáilte go dtí Nuachtlitir Oireachtas na Gaeilge

Lóchrann an Oireachtais

Do chéad fáilte go dtí ár Nuachtlitir. Coinnigh suas chun dáta le nuacht agus le himeachtaí na heagraíochta le linn na bliana.
Próiseas Ainmniúcháin do Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2021 Oscailte

Próiseas Ainmniúcháin do Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2021 Oscailte

Tá an próiseas ainmniúcháin oscailte anois do Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2021, gradaim a bhronnfar i gcatagóirí éagsúla raidió, teilifíse, cló agus leictreonach.

AINMNIÚCHÁN AMHÁIN atá le déanamh i ngach catagóir, le do thoil. Ba chóir go mbeadh na hainmniúcháin bunaithe ar ábhar a craoladh nó a foilsíodh le bliain anuas.

Iarrtar gan buaiteoirí Ghradaim Chumarsáide na bliana seo caite a ainmniú le haghaidh gradam i mbliana. Féach Buaiteoirí 2020 anseo.

Ní mór na foirmeacha ainmniúcháin a bheith istigh roimh 5.00 pm, Dé hAoine, 16 Iúil 2021

Is duitse amháin an teachtaireacht ríomhphoist seo.  Iarrtar ort gan é a chur ar aghaidh chuig aon duine eile.

#Gradaim21

Déan Ainmniúchán Anseo →
Foirm Ainmniúcháin do Chlár Gaeilge na Bliana ar Raidió Pobail 2021 | Nomination Form for Irish Language Programme of the Year on Community Radio 2021

Foirm Ainmniúcháin do Chlár Gaeilge na Bliana ar Raidió Pobail 2021 | Nomination Form for Irish Language Programme of the Year on Community Radio 2021

Tá an próiseas ainmniúcháin do Chlár Gaeilge na Bliana ar Raidió Pobail mar chuid de Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2021 oscailte anois.
The nomination process for Irish Language Programme of the Year on Community Radio for the 2021 Oireachtas Media Awards is now open.

Léiriúcháin inmheánacha amháin, lena n-áirítear cláir choimisiúnaithe, atá inghlactha. Ní áireofar cláir shindeacáite.
In-house productions only, including commissioned programmes, are eligible. Syndicated programmes are not admissible.

Cláir a craoladh le bliain anuas atá inghlactha.
Programmes broadcast in the last twelve months are eligible for submission.

Is é Dé hAoine, 16 Iúil 2021, ag 5.00 p.m., an sprioc le haghaidh ainmniúcháin a sheoladh isteach.
Deadline for nominations is 5.00 p.m., Friday, 16th July 2021.

Is féidir ainmniúcháin a dhéanamh do na catagóirí eile ag an nasc thíos.
Nominations for all other categories can be made at the link below.
www.antoireachtas.ie/gradaim-chumarsaide/foirm-ainmniuchain.html   

#Gradaim21


Foirm Ainmniúcháin Anseo || Click Here for Nomination Form →
Foirm Ainmniúcháin do Chlár Gaeilge na Bliana ar Raidió Tráchtála 2021 | Nomination Form for Irish Language Programme of the Year on Commercial Radio 2021

Foirm Ainmniúcháin do Chlár Gaeilge na Bliana ar Raidió Tráchtála 2021 | Nomination Form for Irish Language Programme of the Year on Commercial Radio 2021

Tá an próiseas ainmniúcháin do Chlár Gaeilge na Bliana ar Raidió Tráchtála mar chuid de Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2021 oscailte anois.
The nomination process for Irish Language Programme of the Year on Commercial Radio for the 2021 Oireachtas Media Awards is now open.

Léiriúcháin inmheánacha amháin, lena n-áirítear cláir choimisiúnaithe, atá inghlactha. Ní áireofar cláir shindeacáite.
In-house productions only, including commissioned programmes, are eligible. Syndicated programmes are not admissible.

Cláir a craoladh le bliain anuas atá inghlactha.
Programmes broadcast in the last twelve months are eligible for submission.

Is é Dé hAoine, 16 Iúil 2021, ag 5.00 p.m., an sprioc le haghaidh ainmniúcháin a sheoladh isteach.
Deadline for nominations is 5.00 p.m., Friday, 16th July 2021.

Is féidir ainmniúcháin a dhéanamh do na catagóirí eile ag an nasc thíos.
Nominations for all other categories can be made at the link below.
www.antoireachtas.ie/gradaim-chumarsaide/foirm-ainmniuchain.html   

#Gradaim21

Foirm Ainmniúcháin Anseo || Click Here for Nomination Form →

An tOireachtas
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98

Díchláraigh   •   Féach ar an ríomhphost seo le do bhrabhsálaí