Do chéad fáilte go dtí Nuachtlitir Oireachtas na Gaeilge

Lóchrann an Oireachtais

Do chéad fáilte go dtí ár Nuachtlitir. Coinnigh suas chun dáta le nuacht agus le himeachtaí na heagraíochta le linn na bliana.
Gradam don 'Ardán is Fearr do na hEalaíona Traidisiúnta Gaeilge 2021’ ag ‘Irish Enterprise Awards’ de chuid EU Business bronnta ar An tOireachtas

Gradam don 'Ardán is Fearr do na hEalaíona Traidisiúnta Gaeilge 2021’ ag ‘Irish Enterprise Awards’ de chuid EU Business bronnta ar An tOireachtas

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil na línte vótála oscailte anois do Réalta Óg na Bliana 2021 mar chuid de Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2021.

Chun vóta a chaitheamh, téacsáil an focal GRADAM agus an UIMHIR cuí chuig:
51500 
Is ionann an uimhir do Phoblacht na hÉireann, do Thuaisceart Éireann agus don Bhreatain Mhór
Mar shampla, chun vótáil do:
Donncha Ó Murchú téacsáil GRADAM1
Hugh Mac Giolla Chearra téacsáil GRADAM2
Sinéad Ní Scolaí téacsáil GRADAM3
Máirtín Seoighe téacsáil GRADAM4
Maud Keane téacsáil GRADAM5

Tá gnáth tháillí líonra i bhfeidhm. D'fhéadfadh difríocht a bheith idir chostas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.

 Is iad an comhlacht Púca a dhéanann urraíocht ar an ngradam seo.

Fógrófar na buaiteoirí Dé Céadaoin, 27 Deireadh Fómhair 2021. 

#Gradaim2021

Línte Vótála do Réalta Óg na Bliana 2021 Oscailte

Línte Vótála do Réalta Óg na Bliana 2021 Oscailte

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil na línte vótála oscailte anois do Réalta Óg na Bliana 2021 mar chuid de Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2021.

Chun vóta a chaitheamh, téacsáil an focal GRADAM agus an UIMHIR cuí chuig:
51500 
Is ionann an uimhir do Phoblacht na hÉireann, do Thuaisceart Éireann agus don Bhreatain Mhór
Mar shampla, chun vótáil do:
Donncha Ó Murchú téacsáil GRADAM1
Hugh Mac Giolla Chearra téacsáil GRADAM2
Sinéad Ní Scolaí téacsáil GRADAM3
Máirtín Seoighe téacsáil GRADAM4
Maud Keane téacsáil GRADAM5

Tá gnáth tháillí líonra i bhfeidhm. D'fhéadfadh difríocht a bheith idir chostas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.

 Is iad an comhlacht Púca a dhéanann urraíocht ar an ngradam seo.

Fógrófar na buaiteoirí Dé Céadaoin, 27 Deireadh Fómhair 2021. 

#Gradaim2021

Tuilleadh Eolais →
Tionól fíorúil dhá lá á reáchtáil ag Roinn na Nua-Ghaeilge Ollscoil Mhá Nuad - Taighde Dána: Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge

Tionól fíorúil dhá lá á reáchtáil ag Roinn na Nua-Ghaeilge Ollscoil Mhá Nuad - Taighde Dána: Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge

Roinn na Nua-Ghaeilge Ollscoil Mhá Nuad ag reáchtáil tionól fíorúil dhá lá ar an 8 & 9 Deireadh Fómhair 2021 dar teideal Taighde Dána: Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge.

Is tionól é seo a dhíreoidh ar an gcleachtas cruthaitheach agus ar an machnamh teoiriciúil. Tabharfar ealaíontóirí agus scoláirí le chéile agus déanfar plé ar ghnéithe éagsúla den chruthaitheacht agus den bhéalaireacht. Déanfar trácht ar leith ar an dtaighde ealaíonta, ina nasctar an gníomh cruthaitheach agus an smaointeoireacht féin go dlúth ar a chéile.

Cuirfear meascán de chainteanna agus de cheardlanna ar fáil, agus leagfar béim go speisialta ar an eolas ar leith a eascraíonn as an gcleachtas cruthaitheach féin. Cuirfidh scoláirí, ealaíontóirí, múinteoirí, agus pobal na Gaeilge i gcoitinne suim mhór in imeachtaí an tionóil agus fáilteofar roimh chách.

Reachtálfar an tionól ar líne tríd an gcóras Zoom. Tá saorchead isteach chuig na himeachtaí ar fad ach is gá clárú roimh ré le nua.ghaeilge@mu.ie. Tá na spásanna do na ceardlanna teoranta, agus mar sin ní mór clárú dóibh sin a luaithe agus is féidir.

Tá an tionól seo á rith le tacaíocht mhaoinithe ón bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú Teagaisc agus Foghlama san Ardoideachas (National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education).

Tuilleadh Eolais →

An tOireachtas
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
D02 VH98

Díchláraigh   •   Féach ar an ríomhphost seo le do bhrabhsálaí