Tuigim gur ionann an fhoirm seo a líonadh isteach agus cead a thabhairt d’Oireachtas na Gaeilge teagmháil a dhéanamh liom maidir le Nuachtlitir an Oireachtais agus go mbaileofar m’ainm, mo sheoladh ríomhphoist agus mo fón chun an próiseas a éascú.