Buaiteoirí 2017

Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Comórtais Ardáin do Dhaoine Óga

COMÓRTAS 1: Rince Aonair ar an Sean-Nós (faoi 9)

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Adam Mac an Bháird, Carraig Chiarraí, Átha an tSléibhe, Co. Luimnigh

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Áobheann Sullivan, Droim Chríocháin, Leatón, Baile na Lorgan,, Co. Mhuineacháin

COMÓRTAS 2: Rince Aonair ar an Sean-Nós (9-12)

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Dara Ó Muraíle, Cluain Fachna, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo, Co. Mhaigh Eo

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Saidhbhe Ní Choncheanainn, An Chríoch, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 3: Rince Aonair ar an Sean-Nós (12-15)

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Éadaoin Ní Mhainín, Gleann Trasna, Ros Muc, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Rían Ó Síoradáin, Leath Bhaile, Baile an Tóchair, Co. Shligigh, Co. Shligigh

COMÓRTAS 4: Rince Aonair ar an Sean-Nós (15-18)

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Colm de Brún, An Chríoch,, Co. an Chláir

An Dara duais: Bonn cré-umha
- Arón Mac Fhlancadh, Ceathrú an Chaisil, An Ghaobhach,, Co. Shligigh

COMÓRTAS 5: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (faoi 9)

An Chéad Duais: Corn Thuismitheoirí na Gaeltachta & Bonn airgid
- Emma Ní Churraoin, Cnoc Carrach, Na Mine, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Róise Ní Dhonnchadha, An Tuairín, Béal an Daingin, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 6: Amhránaíocht ar an Sean Nós (9-12)

An Chéad Duais: Corn Dharach Uí Chatháin agus Bonn airgid
- Orlaith Ní Loinsigh, Baile Mhic Íre, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Neasa Nic Dhonncha, Ros a Mhíl, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 7: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (12-15)

An Chéad Duais: Corn Sheosaimh Uí hÉanaigh agus Bonn airgid
- Damhnait Ní Fhátharta, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Éimhear Ní Fhlannabhra, Bun a' Bhaile, Séipéal na Carraige, Co. Chorcaí., Co. Chorcaí

COMÓRTAS 8: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (15-18)

An Chéad Duais: Corn Annie Eoghan Éamoinn agus Bonn airgid
- Conor Ó Gallachóir, An Bhealtaine, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Evan Ó Gríofa, Poll Uí Mhuirrín, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 9: Aithriseoireacht (faoi 9)

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Danielle Ní Fhlatharta, Tuismitheoirí na Gaeltachta, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Lorcán Ó Curraoin, Boluisce Íochtair, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 10: Aithriseoireacht (9-12)

An Chéad Duais: Bonn airgid
- Fionnán Ó Coisdealbha, Baile na mBrabhach, Indreabhán,, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Fínín Ó Conaill, Scoil Lachtáin Naofa, Cill na Martra, Co. Chorcaí

COMÓRTAS 11: Aithriseoireacht (12-15)

An Chéad Duais: Bonn airgid
- Hannah Nic Pháidín, An Bun Beag, Leitir Ceannain, Co. Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Finbar Ó Goibín, Camaigh, Baile Átha Cliath 12

Duais Spesialta: Bronnfar Corn Cuimhneacháin Sheáin Mac Niallais ar an iomaitheoir is fearr thar an iomlán sna comórtais aithriseoireachta (faoi 9 / 9 - 12 / 12 -15)
- Hannah Nic Pháidín, An Bun Beag, Leitir Ceannain, Co. Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 12: Dreas Cainte (15-18)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Phádraig Uí Dhálaigh & Bonn airgid
- Conor Ó Gallachóir, An Bhealtaine, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Pádraig Ó hAiniféin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 13: Scéalaíocht (faoi 12)

An Chéad Duais: Bonn airgid
- Aodhna Ó Beaglaoich, Baile na nGall , Trá Lí, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Éimhín Dalby, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 14: Scéalaíocht (12-15)

An Chéad Duais: Corn Dhaithí Uí hÓgáin & Bonn airgid
- Páidí Mac Gearailt, Scoil Naomh Eirc, Baile an Mhóraigh, Baile na nGall, Trá Lí, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Joseph Mac Suibhne, Loch na nDeorán, Anagaire, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 15: Scéalaíocht (15-18)

An Chéad Duais: Corn Choláiste Rann na Feirste agus Bonn airgid
- Claire Nic Suibhne, Loch na nDeorán, Anagaire, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Hugh Anthony Mac Suibhne, Loch na nDeorán, Anagaire, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 16: Agallamh Beirte (faoi 12)

An Chéad Duais: Comhramh Uí Chribín & Boinn airgid
- Marcas Mac Con Iomaire & Cóil Mac Con Iomaire, Tuismitheoirí na Gaeltachta, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Caoimhe Ní Chuinn & Kayla Schmidt, Tuismitheoirí na Gaeltachta, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Duais Speisialta: Corn Dhiarmuid Mhic an Adhastair, Taibléad an duine don bheirt iomaitheoirí agus Ceardlann Drámaíochta don rang ar fad sa scoil ar a bhfuil siad ag freastal.
- Niamh Ní Cheallaigh & Éabha Ní Fhátharta, Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 17: Agallamh Beirte (12-15)

An Chéad Duais: Boinn airgid
- Cainnear Nic Réamoinn & Fódhla Ní Bhraonáin, Na hAille & An Teach Mór, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Jeaic Mac Gearailt & Sinéad Ní Mhuircheartaigh, Scoil Naomh Eirc, Baile an Mhóraigh, Baile na nGall, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 18: Agallamh Beirte (15-18)

An Chéad Duais: Boinn airgid
- Liadan Canny & Aifric Ní Ghibne, An Teach Mór, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Ciara Nic Dhonnacha & Máire Nic Dhonnacha, An Tuairín, Béal an Daingin, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 19: Lúibíní (faoi 12)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Áine Ní Shé Uí Dhubhgáin & Boinn airgid
- Sadhbh Laila Riggott & Róisín Ní Raifeartaigh, f/ch. Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Neasa Nic Dhonncha & Éabha Ní Chonghaile, f/ch. Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 20: Lúibíní (12-15)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Dhónail Uí Liatháin & Boinn airgid
- Damhnait Ní Fhátharta & Laobhaoise Ní Bhéarra, f/ch. Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Éadaoin Nic Dhonncha & Cainnear Nic Réamoinn, Ros an Mhíl & Na hAille, Indreábhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 21: Lúibíní (15-18)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Shorcha Uí Pheatáin & Boinn airgid
- Liadan Canny & Bróna Ní Cheallacháin, Na hAille, Indreabhán & An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Comórtais Ardáin do Dhaoine Fásta

COMÓRTAS 23: Ceol Beirte (daoine fásta)

An Chéad Duais: Boinn airgid & €400
- Seamus O Flatharta & Rian O Sioradain, An Aird Mhóir, Cill Chiaráin, Conamara, Co. na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha & €200
- Donagh Mac Uilleagóid & Aoife Ní Thrínsigh, Leic Snámha, Co. Chiarraí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 24: Rince Aonair ar an Sean-Nós (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn TG4, Bonn airgid & €1,000
- Breandán Seoighe, Leitheanach Thuaidh, Sraith Saileach, Co. na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €500
- Eimear Ní Mhaoilmhiaidh, An Ghaobhach, Co. Shligigh, Co. Shligigh

COMÓRTAS 25: Dreas Cainte (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Sheáin Uí Ghallchóir, Trófaí Fhoras na Gaeilge, Bonn airgid & €350
- Íte Ní Chionnaith, Bóthar an Dobhair, Inse Chór, Baile Átha Cliath 8

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Ray Mac Mánais, Fleenstown, An Bharda, Co. Átha Cliath

COMÓRTAS 26: Scéalaíocht – Comórtas Cáilithe (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Bhab Feiritéir (urraithe ag Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) & €300
- Seanán Mac Aoidh, Béal Feirste, Co. Aontroma

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €100
- Selina Nic Suibhne, Loch na nDeorán, Anagaire, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 27: Scéalaíocht - Príomhchomórtas (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Neidí Frainc Mhic Grianna, Trófaí Fhoras na Gaeilge, Bonn airgid & €350
- Eithne Ní Ghallchobhair, Maigh Gumna, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €200
- Joe Ó Dónaill, Mullach Íde, Co. Átha Cliath

COMÓRTAS 28: Agallamh Beirte (daoine fásta)

An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, Boinn airgid agus €400
- Aodh Ó Domhnaill & Noelí Ó Maoileoin, Baile an Fheirtéirigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
- Joe Ó Dónaill & Ray Mac Mánais, Mullach Íde, Co. Átha Cliath

An Duais Speisialta: €300 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana
- Bríd Anna Ní Bhaoill & Clíona Ní Ghallachóir, Rann na Feirste, Anagaire, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 29: Sceitse (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Eibhlín Ní Chathailriabhaigh, Boinn airgid & €400
- Aisteoirí Chill na Martra, Cúil a' Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Boinn chré-umha & €300
- Páid Ó Neachtain, Aisling Ní Neachtain & Bróna Ní Uallacháin, An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 30: Lúibíní (daoine fásta)

An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, Boinn airgid agus €400
- Joe Ó Dónaill & Ray Mac Mánais, Mullach Íde, Co. Átha Cliath

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
- Seán Ó Gráinne & Traolach Ó Conghaile, An Tuar Glas, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Duais Speisialta: €300 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana
- Caoileann Ní Dhonnchadha & Deirdre Ní Dhonnchadha, Laimbé, Cill Bhríde, Baile Átha Troim, Co. na Mí

COMÓRTAS 31: Amhránaíocht Aonair nach Sean-Nós Í (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chonaill Uí Fhearraigh, Bonn airgid & €250.
- Emer O'Flaherty, Cláirín, Inis, Co. an Chláir

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €100
- Louis Mulcahy, Cloichear, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 32: Amhrán Nuachumtha (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Eoin Uí Shúilleabháin, Bonn airgid & €350
- Fearghas Mac Lochlainn, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- C.P Ó Glúineadh, Droichead Charraig an Logáin, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 33: Amhrán Saothair (daoine fásta)

An Chéad Duais: Trófaí, Boinn airgid agus €400
- Siobhán Ní Mhuimhneacháin & Seosamh Ó Críodáin, Cúil a' Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
- Máire Ní Chéileachair & Gobnait Ní Chrualaoí, Ascaill Thobar an Chaipín, Co. Chorcaí

COMÓRTAS 34: Comórtas Amhránaíochta Traidisiúnta do Ghrúpaí (daoine fásta)

An Chéad Duais: Boinn airgid & €300
- An Crann Óg , Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 35: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do mhná (os cionn 35)

An Chéad Duais: Corn Mháire Nic Dhonnchadha, Bonn airgid & €300
- Marina Nic Giolla Bhríde, An Charraic, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Rita Ní Chatháin, Inis Oírr, Oileán Árann,, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 36: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d’fhir (os cionn 35)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara, bonn airgid & €300
- Seosamh Ó Gríofa, Caorán Mór An Cheathrú Rua Co na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Micheál Ó Ceannabháin, Cuileáin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 37: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do mhná (faoi 35)

An Chéad Duais: Cearnaire Sheáin Óig Uí Thuama, Bonn airgid & €300
- Danielle Ní Chéilleachair, Cúil an Bhuacaigh, Cill na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Doireann Ní Ghlacáin, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath 3

COMÓRTAS 38: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d'fhir (faoi 35)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraighe, Bonn airgid & €300
- Bertie Ó Domhnaill, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Óigí Ó Sé, Dún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 39: Sean-Nós na mBan (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Phádraig Mhic an Rí, Bonn airgid & €400
- Máire Ní Mhaoilchiaráin, Cill Chiaráin, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €250
- Róisín Elsafty, Cor na Rón Thoir, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 40: Sean-Nós na bhFear (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chiaráin Uí Chon Ceanainn, bonn airgid & €400
- Conchubhar Ó Luasa, An Screathan, Cúil Aodha, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €250
- Briocán Bairéad, Ros Muc, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 41: Corn Uí Riada (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada, Bonn óir & €1,250
- Conchubhar Ó Luasa, An Screathan, Cúil Aodha, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn airgid & €500
- Máire Ní Chéileachair, Ascail Thobar an Chaipín,, Co. Chorcaí

An Tríú Duais: Bonn cré-umha & €300
- Orla Ní Fhinneadha, An Chloch Mhór, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe