Buaiteoirí 2009

Cartlann | Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Comórtais Ardáin do Dhaoine Óga

COMÓRTAS 1 Seó Ardáin

An Chéad Duais: Corn (bronnta ag Ógras) agus €300

- Scoraíocht Chorca Dhuibhne, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Trá Lí, Co. Chiarraí

An Dara Duais: €200

- Grúpa Lios Póil,  Binn Bháin, An Daingean, Co. Chiarraí

 

COMÓRTAS 2 Rince Aonair ar an Sean-Nós: Faoi 12

An Chéad Duais: Corn agus bonn airgid

- Conal McCormack, Ougham, Baile idir Dhá Abhainn, Co. Shligigh

An Dara Duais: bonn cré-umha

- Ríona Ní Fhlatharta, An Trá Bháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 3 Rince Aonair ar an Sean-Nós:12 - 15 bliana

An Chéad Duais: Corn agus bonn airgid

- Eithne Nic Mhathúna, An Seanbhaile, Ráth Cairn, Co. na Mí

An Dara Duais: Bonn cré-umha

- Seán Seoighe, Leithineach ó Thuaidh, An Sraith Saileach, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 4 Rince Aonair ar an Sean-Nós:15 - 18 mbliana

An Chéad Duais: Corn agus bonn airgid

- Mícheál Seoighe, Cruiminne, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha

- Doireann Nic Mhathúna, An Seanbhaile, Ráth Cairn, Co. na Mí

 

COMÓRTAS 5 Dreas Cainte: Faoi 12

An Chéad Duais: Bonn airgid

- Hugh Anthony MacSuibhne, Croisbhealach, Rann na Feirste, Anagaire, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha

- Claire Nic Suibhne, Croisbhealach, Rann na Feirste, Anagaire, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 6 Dreas Cainte: 12 - 15 bliana 

An Chéad Duais: Bonn airgid

- Ciarán Mac Conluain, Portsdale, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha

- Rosie Ní Ghairbhigh, Cnoc an Stolaire, Bun Beag, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 7 Dreas Cainte: 15 - 18 mbliana

An Chéad Duais: Bonn airgid

- Brídín Ní Mhaoldomhnaigh, Srath Mháirtín, Na Doirí Beaga, Tír Chonaill

An Dara Duais: Bonn cré-umha

- Dáire Mac Conluain, Portsdale, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 8 Amhránaíocht ar an Sean-Nós: Faoi 12

An Chéad Duais: Corn Dharach Uí Chatháin agus bonn airgid

- Séamus Ó Flatharta, Aird Mhóir, Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha

Roinnte idir

- Cathal Ó Curráin, Glais-a-Chú, Gort a' Choirce, Leitir Ceanainn, Co.Dhún na nGall

&

- Róisín Seoighe, Ros a' Mhíl Uachtar, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 9 Amhránaíocht ar an Sean-Nós:12 - 15 mbliana

An Chéad Duais: Corn Sheosaimh Uí Éanaigh agus bonn airgid

- Kelly Ní Chanainn, Mín Larach, Gort a' Choirce, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill

An Dara Duais: Bonn cré-umha

- Conchubhar Ó Luasa, Screathan, Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

 

COMÓRTAS 10 Amhránaíocht ar an Sean-Nós: 15 - 18 mbliana

An Chéad Duais: Corn Annie Eoghan Éamoinn agus bonn airgid

Muireann Ní Luasa, Screathan, Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn cré-umha

Roinnte idir

- Gearóid Breathnach, An tArd Mhín, Croithlí, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

&

- Ciara de Mórdha, Na Gorta Dubha, Baile an Fhírtearaigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

 

COMÓRTAS 11 Scéalaíocht: Faoi 12

An Chéad Duais: Bonn airgid

- Gwendolin Lieb, Ceathrúin an Phúca, Ceann Trá, An Daingean, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Bonn cré-umha

- Ultán Ó Braonáin, S.N. Mhín Tine Dé, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 12 Scéalaíocht: 12 - 15 bliana

An Chéad Duais: Bonn airgid

- Seosamh Yoshitomi Ó Guairim, Aird Thiar, Carna, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha

- Ciarán Mac Conluain,  Portsdale, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 13 Scéalaíocht: 15 - 18 mbliana

An Chéad Duais: Corn Choláiste Rann na Feirste agus bonn airgid

- Gearóid  Breathnach, An tArd Mhín, Croithlí, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha

- Selina Nic Suibhne, Croisbealach, Rann na Feirste, Anagaire, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 14 Agallamh Beirte: Faoi 12

An Chéad Duais: Comhramh Uí Chribín agus boinn airgid

- Domhnall Ó Braonáin & Páid Ó Cualáin, An Teach Mór Thiar, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha

- Emma Ní Choisdealbha & Sinéad Ní Mhaoláin, Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 15 Agallamh Beirte: 12 - 15 bhliana

An Chéad Duais: Boinn airgid

- Máirtín Ó Gormáin & Ciara Ní Mhurchú, An Daingean, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Boinn chré-umha

Roinnte idir

- Róisín Ní Bhuaidhe & Máirín Ní Raghallaigh, Cluain Mór, An Craoslach, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

&

- Mairéad Ní Chonghaile & Rebecca Ní Fhátharta, Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 16 Agallamh Beirte: 15 - 18 mbliana

An Chéad Duais: Boinn airgid

- Cristín de Mórdha & Maitiú S. Ó Grifín, Binn Bháin, An Daingean, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Boinn chré-umha

-Donnacha Ó hAinmhire & Rónán Mac Donncha, Teach Mór, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

 

Comórtais Ardáin do dhaoine fásta

COMÓRTAS 17 An Phíb Uilleann Comórtas Fhéile Idircheilteach Lorient (An Oriant) i gcomhar le hOireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais:  €600 & Trófaí Cuimhneacháin Bhreandáin Breathnach, agus turas chuig Féile Idircheilteach Lorient 2010 (gach costas íoctha) le bheith páirteach thar ceann na hÉireann san Fhéile

- James Mahon, Swallowridge, Bóthar Rathmhíchíl, Seanchill, Co. Átha Cliath

An Dara Duais: Bonn airgid & €200

- Darach Mac Mathúna, An Seanbhaile, Ráth Cairn, Co. na Mí

Fonn Mall: Corn Uí Chinnéide & €100

- Mark Redmond,  Príomh Sráid, Guaire, Co. Loch Garman

 

COMÓRTAS 18 Veidhlín

An Chéad Duais: Corn Crotaigh & €600

- Melanie Houton, Portaleen, Málainn, Inis Eoin, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: €200

- Áine Bird, Edoxtown, Teamhair, Co. na Mí

 

COMÓRTAS 19 Cláirseach / Cruit

Comórtas Fhéile Idircheilteach Lorient (An Oriant) i gcomhar le hOireachtas na Gaeilge.

An Chéad Duais: €600 & Corn Cuimhneacháin Eibhlín Uí Chathailriabhaigh, bronnta ag Conradh na Gaeilge agus turas chuig Féile Idircheilteach Lorient 2010 (gach costas íoctha) le bheith páirteach thar ceann na hÉireann san Fhéile

- Oisín  Mac Muiris, Ascail Mharlaí, Gráinseach Mharlaí, Rathfearnáin, Baile Átha Cliath 16

An Dara Duais: €200

- Úna  Ní Fhlannagáin, Teampall Máirtín, Creachmhaoil, Co. na Gaillimhe

Duais Speisialta

- Eilís Ní Mhaolfhábhail, Tigh Radharc na Coille, Caisleán an tSeáin, Co. Mhuineacháin.

 

 

COMÓRTAS 20 Ceol Beirte

An Chéad Duais: €600

- Maighréad & Caitríona Ní Luasa, Screathan, Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

An Dara Duais: €200

- Courtnaigh & Lottie Ní Chuilainn, Grainseach, Cill Mhantáin, Co. Chill Mhantáin

Duaiseanna Speisialta

- Caitlín Nic Gabhann & Anne Marie Grogan, Baile Treasna, Cill Dhéagláin, Co. na Mí

- Paula & Melanie Houton, Portaleen, Málainn, Inis Eoin, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 21 Rince Aonair ar an Sean-Nós Urraithe ag TG4

An Chéad Duais: Corn TG4, €1,000 agus bonn airgid

- Emma Ní Shúilleabháin, Doire Inbhir, Rinn na Mhaoill, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: €500 agus bonn cré-umha

- Mícheál Ó Dubháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 22 Dreas Cainte Urraithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: Corn Sheáin Uí Ghallchóir, Trófaí Fhoras na Gaeilge, bonn airgid agus €700
Máire Ní Laoire, Grange Vale, Pinecroft, Dúglas, Corcaigh

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €400
- Ray Mac Mánais, Fleenstown, The Ward, Co. Átha Cliath

Duais speisialta €400 do dhuine nár bhain duais cheana sa chomórtas seo
- Caitlín Conluain,  Portsdale, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 23  Scéalaíocht - Comórtas cáilithe

An Chéad Duais: Corn Bhab Feiritéir (urraithe ag Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) agus €400 (Urraithe ag Foras na Gaeilge)
- Máirín Mhic Lochlainn, Baile na mBrabhach, Indreabhán, Co. na Gaillimhe 

An Dara Duais: €200
- Caitríona Ní Chonaola, Camus Uachtair, Camus, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 24 Scéalaíocht – Príomhchomórtas Urraithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: Corn Neidí Frainc Mhic Grianna, Trófaí Fhoras na Gaeilge, bonn airgid agus €700
- Maidhc P. Ó Conaola, Sidheán, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €400
- Caitlín Conluain,  Portsdale, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall 

 

COMÓRTAS 25 Agallamh Beirte Urraithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, boinn airgid agus €700
- Ray Mac Mánais & Joe Ó Dónaill, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €400
- Seán Ó Muimhneacháin & Seosamh Ó Críodáin, Cúil a'Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

Duais speisialta €400 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana
- Sinéad Ní Uallacháin & Tadhg Ó Bric, Baile an Éanaigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

 

COMÓRTAS 26 Sceitse

An Chéad Duais: Corn Eibhlín Ní Chathailriabhaigh, boinn airgid agus €700
- Peadar Ó Maoláin & a chairde, Straiphd, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €400
- Seán Ó Muimhneacháin & a chairde, Cúil a'Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

 

COMÓRTAS 27 Lúibíní Urraithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, boinn airgid agus €700
Ray Mac Mánais & Joe Ó Dónaill, Mullach Íde, Co. Átha Cliath

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €400
Seán Ó Muimhneacháin & Seosamh Ó Críodáin, Cúil an Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

Duais speisialta €400 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana
- Áine Ní Bhreisleáin & Suzanne Ní Ghallchóir, Ard Hiúdaí, An Bun Beag, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 29 Corn Cuimhneacháin Sheáin Eoin Uí Shúilleabháin Urraithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Eoin Uí Shúilleabháin, bonn airgid agus €700
- Antaine Ó Faracháin, Bóthar Emmet, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8 

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €400
- Seán Ó Muimhneacháin, Cúil an Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

 

COMÓRTAS 30 Comórtas cáilithe amhránaíochta ar an sean-nós do mhná (Iomaitheoirí os cionn 35 amháin)
Corn Mháire Nic Dhonnchadha Urraithe ag Údarás na Gaeltachta

An Chéad Duais: Corn Mháire Nic Dhonnchadha, bonn airgid agus €350
- Eibhlís Uí Thuama, Drom an Ailthigh, Béal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €250
- Áine Ní Dhroighneáin, Baile an tSléibhe, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 31 Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d’Fhir  (Iomaitheoirí os cionn 35 amháin)
Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara Urraithe ag Údarás na Gaeltachta

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara (bronnta ag Socos), bonn airgid agus €350
- Liam Ó Dubhgáin, Baile Thoir, Toraigh, Co. Dhún na nGall 

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €250
- Tomás Ó Catháin, Inis Treabhair, Béal an Daingin, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 32 Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do Mhná faoi bhun 35 bliain d’aois
Corn Cuimhneacháin Sheáin Óig Uí Thuama

An Chéad Duais: Cearnaire Sheáin Óig Uí Thuama, bonn airgid agus €350
- Deirdre Breathnach, An tArd Mhín, Croithlí, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €250
- Eibhlín Ní Chonghaile, Corradh Bhuí, Leitir Mealláin, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 33 Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraí

Comórtas cáilithe amhránaíochta ar an sean-nós d’fhir faoi bhun 35 bliain d’aois

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraí, bonn airgid agus €350
- Eoin Warner, Cathair, Beanntraí, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €250
- Aindriú Ó Cearbhail, Oaklawn, Coill Fada, Maigh Dearmhí, Co. na Mí

 

COMÓRTAS 34 Amhránaíocht ar an Sean-Nós do Mhná - Comórtas cáilithe

An Chéad Duais: Corn Phádraig Mhic an Rí, bonn airgid agus €500
- Máire Ní Choilm, Mín an Iolair, Doire Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €300
- Caitríona Ní Cheannabháin, Aird Thoir, Carna, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 35 Amhránaíocht ar an Sean-Nós d’Fhir  - Comórtas cáilithe

An Chéad Duais: Corn Óstán na Ceathrún Rua, bonn airgid agus €500
- Pól Ó Ceannabháin, Aird Thoir, Carna, Co. na Gaillimhe 

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €300
- Traolach Ó Conghaile, Baile Liam, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 36 Corn Uí Riada - Príomhchomórtas Sean-Nóis an Oireachtais

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada, bonn óir agus €1,500
- Doimnic Mac Giolla Bhríde, Carraic, Doire Beag, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn airgid agus €600
- Naisrín Elsafty, Bearna, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Tríú Duais: Bonn cré-umha agus €400
- Jimmy Ó Ceannabháin, Rosmuc, Co. na Gaillimhe