Dé Máirt - 27 Deireadh Fómhair 2020

Imeachtaí na Féile | Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Campa Cúla4 ar na Taibhealaíona Traidisiúnta Teangabhunaithe

10.00am, Dé Máirt, 27 Deireadh Fómhair 2020

Beo ar TG4

Fógairt Bhuaiteoirí Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2020

12.00pm, Dé Máirt, 27 Deireadh Fómhair 2020

Fiche trí (23) comórtas a bhí ar shiollabas na bliana seo – cúig déag (15) acu sin dírithe ar scríbhneoirí fásta agus ocht gcinn (8)dírithe ar scríbhneoirí óga.

Bhí réimse leathan seánraí i gceist ar an siollabas comórtais, iad seo ina measc: úrscéal, gearrscéal, ficsean d'fhoghlaimeoirí fásta, prós, filíocht, drámaíocht agus eile.

Duaischiste iomlán de €27,000 atá le bronnadh.

Slua le Bua – Súil Siar

2.00pm, Dé Máirt, 27 Deireadh Fómhair 2020

Cloisfear rogha de scoth an cheoil nua-aimseartha atá aistrithe ó Bhéarla go Gaeilge ó dhaoine óga ar fud an oileáin a chur isteach ar an gcomórtas tallainne ‘Slua le Bua’ a reáchtáil Cumann na bhFiann le linn na Pandéime.

Fógairt Bhuaiteoirí na nGradam Foilsitheoireachta 2020 - Súil Siar

3.00pm, Dé Máirt, 27 Deireadh Fómhair 2020

Beidh deis eile ag an bpobal breathnú siar ar Fhógairt Bhuaiteoirí na nGradam Foilsitheoireachta agus ar Sheoladh Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge.

Glór an Fhómhair

5.00pm, Dé Máirt, 27 Deireadh Fómhair 2020

Beidh Siún Ní Dhuinn ag plé cúrsaí Meabhairshláinte le Ríonach De hÓir Campbell, Príomh Teiripeoir Pieta House agus le Lorcan Fingleton, Síceolaí i Seirbhísí Meabhairshláinte a thabharfaidh eolas dúinn ar na seirbhísí meabhairshláinte atá ar fáil sa tír agus cén chaoi le haire a thabhairt dúinn féin, dár gclann agus dár gcairde.

Curtha in eagar ag Glór na nGael

Oíche Airneáin le hIonad Cultúrtha Bhaile Bhuirne

7.00pm, Dé Máirt, 27 Deireadh Fómhair 2020

Scoth an cheoil agus na taibhealaíona teangabhunaithe ó mhuintir Mhúscraí

Curtha in eagar ag Ionad Cultúrtha Bhaile Bhuirne le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta d’Oíche Chultúir 2020.

7LÁ - Aos Óg na Gaeltachta

8.00pm, Dé Máirt, 27 Deireadh Fómhair 2020

Beo ar TG4

Amhrán is Ansa Liom – Áine Uí Cheallaigh

9.00pm, Dé Máirt, 27 Deireadh Fómhair 2020

Beo ar TG4