Dé hAoine - 29 Deireadh Fómhair 2021

Imeachtaí na Féile | Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Focal ar Fhocal: Tionscadail Foclóireachta Fhoras na Gaeilge

1.30 p.m. - 3.00 p.m., Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair 2021
#OnaS2021

Tá an Foclóir Nua Béarla-Gaeilge ar líne ó 2013 agus tá an leagan clóite de (Concise English-Irish Dictionary) le fáil ó 2020.

Déanfar cur síos sa seisiún eolais seo ar an dul chun cinn atá déanta sna tionscadail foclóireachta le bliain anuas agus ar a bhfuil ar na bacáin don bhliain romhainn. I measc na dtionscadal a bheidh faoi thrácht beidh foclóir.ie, teanglann.ie, an foclóir clóite, An Draoi Gramadaí agus foclóirí nua a bhfuil i gceist tabhairt fúthu an bhliain seo chugainn.
Beidh seisiún ceisteanna agus plé ann ina dhiaidh.

Nasc Zoom: https://us06web.zoom.us/j/89225107161)
Ní gá clárú roimh ré.

Arna Eagrú ag Foras na Gaeilge  

Clár Raidió: Bladhaire

3.00 p.m., Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair 2021
#OnaS2021

Beidh Bladhaire ag teacht beo ó Sheanscoil Sailearna, Indreabhán, Gaillimh. Ceiliúradh ar cheol, craic agus ar chultúr na Gaillimhe a bheidh ann le haíonna speisialta. Beidh scoth an cheoil bheo, amhránaithe, damhsóirí agus neart cuideachta mhaith ann don chlár agus duaiseanna breátha don lucht éisteachta. Á chur i láthair ag Áine Ní Bhreisleáin.

Beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ar www.antoireachtas.ie

Tráthnóna Oireachtais

4.30 p.m., Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair 2021
#OnaS2021

Muintir Chois Fharraige ag teacht le chéile i dTigh Chualáin chun ceiliúradh áitiúil a dhéanamh ar an Oireachtas. Beidh an ócáid roinnte ina trí chuid:

Gasúir bhunscoile: 4.30p.m. – 6.30 p.m; agus
Déagóirí: 7.00p.m. – 9.00p.m; 

Beidh amhráin, sceitsí, agallaimh bheirte, damhsa, aithriseoireacht & filíocht ar chlár na hoíche ach beidh ar dhaoine clárú roimh ré.

Cloífear le pé treoracha a bheidh ann maidir le sláinte phoiblí ag an am agus iarrtar ar dhaoine freagracht phearsanta a chleachtadh maidir le nósmhaireachtaí sláinte & sábháilteachta.

LÁTHAIR: Tigh Chualáin, Indreabhán, Co.na Gaillimhe

Is ar an láthair amháin a bheidh an ócáid seo gan aon sruthú beo.

Ceiliúradh na nÓg

5.00 p.m., Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair 2021
Ceiliúradh na nÓg 2021

#onas21 #ceiliúradhnanóg #ismuideanchéadghlúineile #tuismitheoirínagaeltachta

Posted by Tuismitheoirí na Gaeltachta on Friday, October 29, 2021

Seó speisialta le daoine óga ó na ceantair Ghaeltachta éagsúla atá ag cleachtadh faoi láthair faoi chúram Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Beidh meascán do scéalaíocht, amhránaíocht agus aithriseoireacht i gceist agus réimse leathan aoiseanna páistí ó 5 – 15 bliain rannpháirteach ann.

Curtha in eagar ag Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Beo ar www.antoireachtas.ie & ar Facebook an Oireachtais & Tuismitheoirí na Gaeltachta

Díospóireacht Ghael Linn

5.30 p.m., Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair 2021

Rún na bliana seo: Tá moladh mór tuillte ag an rialtas as a gcuid oibre uile ó thús na paindéime!’.
Cathaoirleach:
An tOllamh, Regina Uí Chollatáin, Cathaoirleach, Foras na Gaeilge 

Is iad seo a leanas na foirne a bheidh san iomaíocht agus iad ag súil leis an mbua a fháil:

Foireann A - An Cumann Gaelach, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (i bhfabhar)
Sinéad Ní Chúinn & Siobhán Ní Neachtain

Foireann B
- An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (i gcoinne)
James Knoblauch & You Lai Kavanagh

Foireann C
– Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (i bhfabhar)
Siobhán Ní Chróinín & Oisín Ó Síocháin

Foireann D
– Coláiste na Tríonóide (i gcoinne)
Cara Nic Giolla Chomhaill & Pádraig Mac Brádaigh

Mar aon le gach bliain eile, beidh duaischiste iontach le gnóthú ag na foirne a thagann sa chéad áit agus sa dara háit. Fógróidh na moltóirí cé hiad na buaiteoirí ar an oíche. Bronnfar Corn Gael Linn/The Irish Times ar na buaiteoirí chomh maith le Bonn Airgid an Oireachtais agus €150 an duine. Gheobhaidh an fhoireann a thiocfaidh sa dara háit Bonn Cré-Umha an Oireachtais agus €75 an duine.

Nasc clárúcháin le freastal ar an ócáid in Óstán Camden Court: https://www.eventbrite.ie/e/craobh-diospoireacha-gael-linn-3u-leibheal-2021-tickets-196007803617

Arna eagrú ag Gael-Linn i gcomhar le Caolán Mac Grianna, Comhordaitheoir Tríú Leibhéal Chonradh na Gaeilge, agus le hOireachtas na Gaeilge.

Craobhchomórtas Amhrán Úrnua

8.00 p.m., Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair 2021

Seo hiad na hiomaitheoirí a bhain an gearrliosta amach don chomórtas d’amhrán úrnua i nGaeilge.  Tá dhá chatagóir ann, catagóir d’Amhránaithe Aonair agus catagóir do Grúpaí.  Bronnfar €1,000 ar bhuaiteoir an chomórtais aonair agus €1,500 ar an ngrúpa buacach. Más ceol úrnua a chuirfear le hamhrán, bronnfar €500 sa bhreis sa dá chatagóir.   

Painéal Moltóirí: Fiachna Ó Braonáin, Mairéad Ní Mhaonaigh & John Spillane

Fear an Tí: Ray Mac Mánais

BBC Blas Ceoil

9.30 p.m., Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair 2021
#OnaS2021

Seo chugainn turas ceoil, comhluadair agus craic, le clár speisialta d’Oireachtas na Samhna á chur i láthair ó stiúideonna an BBC i mBéal Feirste ag Caoimhe ‘Ceol’ Ní Chathail agus Fearghal Mag Uiginn.