Baineann An tOireachtas úsáid as fianáin ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa 'Pholasaí Príobháideachais' seo.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Youtube (Hosting Video Platform by Google Inc.)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Vimeo (Hosting Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Google Ads (Advertisement Delivery Network)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Dailymotion (Hosted Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Facebook & Instagram (Social Media)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.

ÓSTBHAILTE le ceapadh do Phríomhfhéile Náisiúnta na nGael, Oireachtas na Samhna

Oireachtas na Samhna || An tOireachtas

ÓSTBHAILTE
le ceapadh do Phríomhfhéile Náisiúnta na nGael,
Oireachtas na Samhna

Féile ollmhór is ea Oireachtas na Samhna a fhreastalaíonn ar Ghaeil ó na ceithre hairde.  Tá pobal leanúna dílis, tiomanta ag an bhféile a fhilleann bliain i ndiaidh bliana, go minic ag tabhairt tuilleadh cairde agus gaolta leo!

Tá áit bhuan, sheasta ag Oireachtas na Samhna i bhféilire na nGael.  Tosaíonn an fhéile tar éis an Luain dheiridh de mhí Dheireadh Fómhair agus leanann na himeachtaí ar aghaidh go dtí an Domhnach dar gcionn.

Is é an gealltanas a dhéanaimid i leith Oireachtas na Samhna ná gur láthair Ghaeltachta í láthair na féile pé áit sa tír a mbeidh sí ar siúl,  gur Gaeilge a chloisfear ar chuile ardán agus a labhrófar ar chuile stáitse, go bhfreastalófar ar an uile aoisghrúpa, chomh fada agus is féidir linn, agus go gcuirfear fáilte agus fiche roimh taibhealaíontóirí den uile chineál, bíodh siad sean-nósach, nua-nósach nó comhaimseartha go smior.

Féile ildánach is ea Oireachtas na Samhna.  Ag croílár na féile bíonn na comórtais taibhealaíona, comórtais a bhíonn eagraithe d’aoisghrúpaí éagsúla, ach timpeall orthu sin bíonn an iliomad imeachtaí eile, seisiúin cheoil agus amhránaíochta foirmiúla agus neamhfhoirmiúla, taispeántais, seimineáir, drámaí, clubanna na féile, agus lear mór imeachtaí ar an imeall.

Gné thábhachtach den fhéile is ea Aonach an Oireachtais. Is halla taispeántais atá ann le haghaidh eagraíochtaí náisiúnta, gnólachtaí agus comhlachtaí stáit a bhfuil fonn orthu caidreamh a chruthú agus a chothú le pobal na Gaeilge, eolas a roinnt maidir lena gcuid seirbhísí, earraí a dhíol agus mar sin de.

Comhpháirtithe & Urraitheoirí
Táimid faoi chomaoin ag an líon mór urraitheoirí agus comhpháirtithe sna meáin a chabhraíonn linn an fhéile mhórthaibhseach, ildánach seo, lán de bheocht agus de bhríomhaire na nGael, a leathnú amach agus rannpháirtíocht inti a spreagadh i bhfad agus i ngearr, in Éirinn & thar lear, ar na meáin éagsúla.

Ina measc ár gcomhpháirtithe tá an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán; Foras na Gaeilge; TG4; Údarás na Gaeltachta; Coimisiún na Meán; RTÉ Raidió na Gaeltachta; BBC Thuaisceart Éireann; Telegael, Raidió na Life; Raidió Fáilte; www.tuairisc.ie; Conradh na Gaeilge; Cumann na bhFiann; Glór na nGael; Gael Linn; Gaeloideachas; an Cumann Lúthchleas Gael; an Taibhdhearc; Tuismitheoirí na Gaeltachta; an Coimisiún Eorpach; agus na céadta duine a dheonaíonn a gcuid ama agus fuinnimh go fial flaithiúil dúinn.

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil i dtaobh iarratas a dhéanamh ar an bhféile speisialta seo a óstáil i do bhaile féin seol ríomhphost, le do chuid sonraí teagmhála chuig: ceannasai@antoireachtas.ie

Is iad seo a leanas na céimeanna éagsúla a bheidh i gceist do roghnú óstbhailte:

Céim 1:     Léiriú Spéise a chlárú trí ríomhphost a sheoladh chuig ceannasai@antoireachtas.ie
Céim 2:     Eagrófar Seisiúin Eolais do gach dream a chláróidh léiriú spéise. Tabharfar aischothú ag gach céim den phróiseas má lorgaítear é agus tabharfar
                      freagraí i gcónaí ar cheisteanna i leith na féile a bheidh ag óstbhailte atá ag déanamh iarratais.
Céim 3:     Beidh Iarratas Oifigiúil i bhFoirm Scríbhinn le déanamh (Ní mór iarratais i leith na bliana 2025 a bheith curtha isteach faoi 30 Samhain 2023).
Céim 4:     Measfar na hiarratais, lena n-áirítear cuairt ar óstbhailte.
Céim 5:     Cinneadh, Fógairt & Síniú Meamraim Chomhthuisceana.