Seoda ón Taisce Liteartha

Podchraoladh | An tOireachtas

Ceann de na príomhaidhmeanna a chuir An tOireachtas roimhe in 1897 ná nuascríbhneoireacht i nGaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn.  Is chuige sin a cuireadh tús le Comórtais Liteartha an Oireachtais.  Spreag na comórtais bhliantúla sin roinnt de mhórúdair ár linne le dul i mbun pinn agus tá saibhreas thar na bearta sa taisce saothar atá againn dá mbarr.

Sa tsraith podchraoltaí seo, craolfar saothair a bhfuil duaiseanna liteartha bronnta ag an Oireachtas orthu thar na mblianta, ina measc, prós, filíocht, gearrscéalta, drámaíocht agus eile.

Suigh siar agus éist le scoth na scríbhneoireachta Gaeilge ó phinn na máistrí – eiseamláir na cruthaitheachta i dteanga bhinn, shaibhir ina bhfuil rithim nádúrtha na Gaeilge go smior.

An Podchraoladh is déanaí

Anna Heussaff - Scáil an Phríosúin

Bronnadh an chéad duais i gComórtais Liteartha an Oireachtais 2015 ar an úrscéal bleachtaireachta seo atá suite i gceantar cáiliúil Chill Mhaighneann i mBaile Átha Cliath. D’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht é an bhliain chéanna.

Seo Anna ag léamh caibidlí 1 agus 2 den úrscéal.

Scríbhneoir: Anna Heussaff

Tá an-aitheantas bainte amach ag Anna as a cuid úrscéalta do léitheoirí fásta, don aos óg agus d’fhoghlaimeoirí fásta. Trí úrscéal go dtí seo atá ina sraith bleachtaireachta do léitheoirí líofa: Bás Tobann (Cois Life 2004), Buille Marfach (CIC 2010) agus Scáil an PhríosúinTrí cinn atá ina sraith mistéire do léitheoirí óga freisin, Vortex (Cois Life 2006), Hóng (CIC 2012) agus Sárú (CIC 2017), ina bhfuil cluichí físeáin fite le heachtraí an scéil. Is i rang comhrá d’fhoghlaimeoirí fásta atá an t-úrscéal grá Cúpla Focal (Cois Life 2007) suite.

Bronnadh mórdhuais Oireachtais ar fhormhór a cuid úrscéalta agus thuill Hóng Duais Speisialta na Moltóirí ó CBI/Leabhair Pháistí Éireann sa bhliain 2013. Tá a cuid leabhar don aos óg ar an liosta molta don tSraith Shóisearach.

Tá cónaí ar Anna ina cathair dhúchais, Baile Átha Cliath. Chaith sí blianta ina léiritheoir raidió agus teilifíse le RTÉ sular thosaigh sí ar an scríobh cruthaitheach. Léann sí go rialta ag féilte agus ag ócáidí eile, agus cloistear ar na meáin Ghaeilge í. Tá sí páirteach sa scéim Scríbhneoirí sna Scoileanna agus sa Scéim Meantóireachta.