Cairde an Oireachtais

An tOireachtas

Tiomantas na gCarad
“Gaisce ár sinsear a chothú agus a cheiliúradh;
ár n-ealaíon, ár dteanga agus ár dtraidisiún a láidriú; &
sochaí Gaelach a leathnú agus a neartú
ionas nach séanfar a n-oidhreacht ar na Gaeil a thiocfaidh inár ndiaidh.”

Cé nach mbeidh mór teacht le chéile againn d’Oireachtas na Samhna i mbliana mar a bhíonn gach bliain, is é ár misean i gcónaí é ná leanúint ar aghaidh ag cur na taibhealaíona traidisiúnta teangbhunaithe, oidhreacht, cultúir agus teanga na nGael chun cinn. Tá súil againn go mbainfidh tú féin agus do chomhluadar sult agus taitneamh as na himeachtaí ar líne, ar an raidió agus ar teilifís atá bearaithe don fhéile fhíorúil i mbliana.

Cuireann na síntiús gach bliain ó Chairde an Oireachtais ar chumas na heagraíochta forbairtí agus feabhsúcháin a dhéanamh nach mbeadh ar ár gcumas gan iad agus ba mhór againn an tacaíocht arís i mbliana ó phobal dílis an Oireachtais.

Foilseofar ainm gach duine a chláróidh linn i mbliana i gClár na féile ag an gcéad fhéile eile.